IFR kongresszus

Az IFR 2011. májusban, Moszkvában megtartott kongresszusa, fontos újdonságokat hozott.
A múltban a napirend javarészt adminisztrációs pontokra volt korlátozva, de most valóban új szelek fújnak a Rottweiler-világban, amit az összes IFR tagállam támogat.
Azok az elképzelések melyek az IFR 1969-es megalapításhoz vezettek, sosem vesztették el a jelentőségüket. Most ugyanezeket az elképzeléseket vettük napirendre - nem a beszélgetések csendes terméketlen háttereként, hanem aktuális pontként, amelyeket végre meg kell valósítani, de legalábbis törekedni a megvalósításukra.
~A kongresszus nyomatékosan rámutatott a nemzetközi együttműködés valódi eszméjének és céljainak aktualitására, valamint a Tenyésztői Klubok felelősségére, hogy a fajta iránti elkötelezettségükről biztosítsanak, hogy a rottweiler tenyésztésének minden szempontját világszerte tiszteletben tartsák.~
Az IFR egyezménynek megfelelően, egy prezentációt követő nyílt vita után egyhangú döntés   született arról, hogy a jövőben – a Vézenteszt kötelező bevezetésén túl - minden tagországnak kötelező a tenyésztési minimumokat meghatározni.
Ezeknek a szabályoknak az egészségügyi szűrések tekintetében olyan pontokat kell tartalmazniuk, melyek szerint minden kutyának legalább HD értékeléssel kell rendelkeznie a tenyésztésbe vétel előtt. Pillanatnyilag ez még nem minden országban kötelező.
Nem kevésbé fontos, hogy a tenyésztési szabályzat a jövőben tenyész szemle szabályzatot is tartalmazzon!
A Rottweilert nem lehet és nem szabad felelőtlenül tenyészteni.
Az IFR „alkotmányában „ - melyet minden tag támogat – a fontossági sorrendben az az első, hogy fáradozzunk annak bevezetésén vagy fejlesztésén, hogy csak magabiztos kutyákat vonjanak tenyésztésbe, amelyeknek kiegyensúlyozott az idegrendszere és megfelelően magas az ingerküszöbe.
Ezt csak kötelezővé tett tenyész szemléken lehet megállapítani.
A tenyészállatok olyan kívánt és nemkívánatos vézenbeli tulajdonságait kell felismerni és figyelembe venni, amely jellemvonások meglétét vagy hiányát csak aktív vizsgálattal lehet megállapítani.
A klubok maguk dönthetnek ezeknek a teszteknek a formájáról, tartalmáról, de a célja a rottweiler eredeti tulajdonságainak vizsgálata, megóvása kell legyen, jelesül, hogy megbízható jellemű, jól szocializált, családba és a társadalomba jól beilleszkedő, de rendelkezik a használati kutyára jellemző képességekkel.

Felvettük a kapcsolatot minden tagállammal és információt kértünk az érvényben lévő szabályzatokról. Ezt az információt összegezzük, kiértékeljük és a következő kongresszuson Dániában megosztjuk a tapasztalatokat a küldöttekkel. Vitára bocsájtjuk az egészség kérdését, a nagyobb homogenitás és nagyobb egységesség érdekében.
 Nem kérdéses, hogy keresni fogjuk az együttműködést és az összefogást az FCI fajtagazda ADRK-val.
Meg vagyok győződve arról, hogy akikkel a 2011. májusi kongresszuson találkoztam, megértették annak fontosságát, hogy a jövőben minden csatlakozott klub és tenyésztő komolyan vegye a fajta érdekében fennálló feladatait és a felelősségét

Dirk Vandecasteele
IFR alelnök
fordította: Krausz Viktor 2012. január 14.
forrás : IFR