Ősök, emlékek, kutyák

Rottweiler Magazin egy éves története és .....

.....a hozzátartozó szervezetei élet. Az írás törzs része 2006-os, gellery.site.hu oldalon levő képtáramban a képek fölé írtam rövid összefoglalót az eseményekről.  A jobb értehetőség kedvéért most kiegészítettem néhány helyen az eredeti írást , mert annyi év eltelt, hogy szinte senki nem maradt aki át élte az eseményeket és részese volt. Így az utalások kevesek a megértéshez, az adott időszakra.
Minek erre visszaemlékezni ? 
A mai helyzet miatt, mert senki nem érti hogyan jutottunk el idáig. Személyes ellentét , egyéni utálat néhány ember között ? Nem, ennél sokkal több!  
Ami  persze, mint minden, emberi. 2015. 11.10.  

1998. 

A MEOE ROTTWEILER FAJTA SZAKOSZTÁLY működése felfüggesztésre került. Felügyelő biztos Volyka János MEOE elnökségi megbízás alapján. Jani, néhány hónapos munka és támadás után, átadta a feladatot és a szervezetet, Hajdú Sándornak és a következő oldalon levő vezetőségnek. Péter Attila titkár, Forgács Istvánné, Hegedűs Krisztina, Muzslay Róbert , Palló Imre.
Ez az év a 64-es rendelet szempontjából nagyon fontos év volt, mert ekkor kellett pályázni az FVM-ben. 
Itt látszott eldőlni, hogy a továbbiakban ki fogja irányítani a rottweiler tenyésztést, immáron kijelölt és elismert tenyésztő szervezetként.(ez csak remény maradt)
Tudomásul vettem, hogy a mi, az én irányításom nem kell, de azért most nem hagytam magukra őket, mint 1992-ben. Segítettem Hajdú Sándornak a tenyésztési, törzskönyvezési, tetoválási, alom ellenőrzési szabályzat megírásában. Palló Imre az általa kidolgozott (és már használt) munkarészt tette hozzá. Petrás Antal véleményezte a munkarészt, és Kiszeli Hedvig gépelte a sok oldalas anyagot.
Olyan jól sikerült, hogy mindenki dicsérte és Hajdú Sándor no meg a teljes  a vezetőség büszkén vallotta magáénak.
Úgy látszott, hogy lesz béke és egyetértés a rottweileresek között. Hiányzott mindenkinek a Rottweiler Magazin, de sajnos a 390.000-Ft tartozással induló vezetőség nem igazán tudta újraindítani az újságot.  Utána néztünk, és kaptunk segítséget, Tóth Tibortól. Ő addigra már régi rottweileresnek számított, de első kutyája tőlünk volt . Az ő  kapcsolata révén, sikerült a Szelker nyomdával megállapodni és megfizethető áron elkezdeni ismét a Magazin kiadását.
Elvállaltam a szerkesztését, természetesen barátilag, társadalmi munkában. Újabb tanulás következett, hogyan lehet költségkímélő módon előállítani egy újságot.

Első lépésként össze gyűjtöttem a fellelhető és rendelkezésemre bocsájtott anyagokat. Igyekeztem mindenkit belerakni, minden fontosabb eseményt, személyektől függetlenül. Csak tényszerű és valós eredményeket publikáltam, legendák nélkül. Szereztünk szponzort, hirdetőt, de arra vigyáztam, hogy senki ne próbálja "megvenni"az oldalakat, saját maga fényezésére. 

Közben kiderült, hogy a számítógépes előkészítés a legdrágább és legnehezebb az újság előállításában. Sem számítógépem, sem gépíró tudásom nem volt. Hédi ebben a segítségemre volt, rengeteg anyagot gépelt lemezre. Anti cikkeit is ő gépelte lemezre.
Nyakas Gábor egy idő után nem teljesítette az ígéretét, hogy a munkáról ír. Elveszítette az érdeklődését vagy más egyéb dolgok játszottak közre? Nem kutattam.
Sokszor alakult így a dolog, hogy mindenki ígér mindent, aztán egy idő után jelzés nélkül ettünik a szervezeti életből. Végül úgy alakult, hogy a legtöbb ötletet, és anyagot a net-ről , Fajcsák Zoltán küldte nekem.
Nem özönlöttek az információk továbbra sem, mindenki várta a "sült galambot”, vígan elvoltak a saját kis világukban és építették a kutyás karrierjüket.
Született néhány írás, mint a fenti bevezető is , mert Győző megfogalmazta Sanyinak, hogy mit is kéne tennie. Megígértük, hogy támogatjuk, ahogyan tudjuk. Az sem volt titok előtte, hogy ez csak addig szól, amíg a rottweilerért tevékenykedik. Az esetleges simlis ügyeket neki sem nyeljük le, hiába van tőlünk, a két igen sikeres kutyája. Az elmúlt évtizedek után, nyitott szemmel jártunk és nem volt meg a feltétel nélküli bizalom a kezdő kutyások felé.
Elérkezett a feladat, hogy közgyűlést kell tartani. Jegyzőkönyv a vezetőségi ülésről 2000. februárjában.

Figyelem! Fontos a dátum és azok neve, akik a közgyűlést előkészítették. Hiszen az előzetes egyeztetések köztük és az ő "érdekeltségi" körükbe tartozó emberek között zajlottak.

Minden közgyűlés előtt, az amúgy közömbös, érdektelen tagság mozgolódni kezd!Persze csak akkor, ha valódi tétje van, úgy érzik komoly változások lesznek, sérül valamilyen érdekük, billeg a léc, hogy a tenyészszemléken nehézségeik lesznek. 

Találgatás, szervezkedés folyik ilyenkor . Minden elő van készítve. A közgyűlés azért van, hogy mindenki bólintson és a formai dolgok meglegyenek. Látszólag demokratikus döntések szülessenek.
Persze a közgyűlésen azért vannak váratlan helyzetek és minden számítást keresztülhúzó döntések. Ám az elnök személye biztos! Hiszen a "táborok" egy asztalhoz ültetésének egyik feltétele, hogy az elnök személyében megegyezzenek! Így lett Hajdú Sándor a jelölt és az elnök is. 
Közgyűlés beszámoló Hajdú Sándor
Mindenki jól felkészült, jól szervezett közgyűlés volt , csupa pozitívum felsorolással, egyetértés és töretlen szakmai út felvázolásával. A MEOE ügyvezetője na, meg elnöksége maximális támogatásával zajlott minden. 
Rövid idő múlva , ez a hurrá optimizmus alább hagyott! Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelték. 
2000-év vége felé, és 2001-ben már mindenki az előző vezetőség által hátrahagyott veszteségről beszélt ismét! 

"Persze", előtte futottak egy kört, a pénzhiányt a Rottweiler Magazin kiadására próbálta fogni az elnök úr. Számításokkal, tényekkel, bebizonyítottam, hogy ez nincs így, akkor jött az örökölt hiány emlegetése. Nekem nyilvánvaló volt , hogy sumákolás , szabálytalanságok sora van, ismét herdálás folyik , de ezt csak én mondtam , a többiek lapítottak vagy nem foglaltak állást nyíltan.
Minden fórum, aki hajlandó volt érdemben foglalkozni a közösség  ügyével,  azt erősítette, hogy minden szabályos és korrekt, nem hibázik senki , a tudása legjavát adva dolgozik a Klubért. 

Így volt ez az előző vezetőségnél is , viszont az iratokba senki nem engedett belenézni. Vagy megtagadták vagy elkenték, elódázták a dolgot, különböző kifogásokkal. Na, de ne szaladjunk előre , most még a vezetőségválasztó közgyűlésnél tartunk.  A beszámoló elhangzása után, Hajdú Sándor lemondott és a levezető elnöknek adta át a szót.
Ilyen sokan voltunk.


Arnóti Attila volt a levezető elnök.

A választás után , elkészült a csoportkép . Hátsó sor Petrás Antal vezetőségi tag,  Máttéffy Ferenc felügyelő bizottsági tag, Ifj. Sörös László felügyelő biz. tag, Muzslai Róbert küldött,Hajdú Sándor elnök, Kocsis Sándor vez. tag,Első sor : .Krausz Győző küldött, Krausz Győzőné felügyelő bizottság elnöke, Péter Attila titkár, Zámori Tibor vez. tag,
Hurrá! Mindenki optimistán tekint a jövőbe.


Új elnökség a MEOE élén

Ez egy nagyon fontos esemény, ami csak később válik meghatározóvá a szakosztály életében! Ekkor volt a MEOE puccs. A székházat és az irányítást "elfoglalták". A régi elnököt és apparátust egy huszáros akcióval egyik napról a másikra eltávolították a székházból.
Kiderül, hogy az adminisztrációban és a könyvelésben teljes káosz van és hiányoznak iratok is.  Az elismert tenyésztő szervezeti elismeréshez elkészült szakmai anyagunknak lába kélt, eltünt a MEOE központból.
Nekem soha nem volt belőle, mert amint megcsináltam, senkinek nem volt fontos, hogy nekem is adjon egy kész anyagot, magukénak tudták és úgy adták elő, mintha ők készítették volna. Így lettek szakemberek akik értenek hozzá . Nagy segítség volt nekik, mert tudták másolni, variálni, ötletet meríteni belőle később is, hiszen elismert tenyésztői címet sikerült szerezni vele. 
MRTK szervezésében nem vettem részt, tagja soha nem voltam. Addigra én már egyáltalán nem akartam a Hajdú Sándor irányításával bármit is csinálni. Sőt, abban sem hittem, hogy valaha is lesz közös, értelmes munka a szakosztályi élet szervezésében. (június, augusztus)

A MEOE vezetőségének változása némileg átrendezte az érdekviszonyokat. Gondolom nagy egyeztetések, súgás-búgás lehetett. Győző beszélgetett sok kutyással, én meg az újság kapcsán, érzékeltem a változást. Akkor Győző még egyszer nekirugaszkodott, és pontokba szedte Sanyinak mi legyen a követendő út, a megváltozott helyzetben.


Közben próbáltam a tenyésztőket rávenni, hogy mutatkozzanak be , ismerjük meg őket az újság lapjain is. Levelet írtam 60 tenyésztőnek . Tényleg elment a hatvan levél, az újságba csak később tettem be, a válaszok után. Azért pont annak a hatvannak, mert ők voltak tagok nálunk. 


Sirocco, Kharon, Locomotiv, Grand-King, Rotthunter, Mitrópai, v.d. Stone Age, Külteleki kennelek vállalták a bemutatkozást.

Próbálkoztam érdekes témákat megjelentetni, törtem a fejem mi érdekelné a rottweilereseket .Sokan hivatkoztak arra, hogy nincs hol és hogyan felkészülniük a vizsgákra, ezért indítottuk egy a sorozatot. "Hogyan készítsük fel". Nyakas Gábor elvállalta az írását. Később elvesztette az érdeklődését, vagy más dolog volt a háttérben, nem tudom. Petrás Antal végül befejezte.

Másik téma a tenyészszemlék. Lépni kellett volna előre , mint elképzeltem én azt tíz éve. 
Tenyész alkalmassági vizsgálat 1

Az új (régi) szabályzat nyilvánosságra hozatalával és a cikkekkel jeleztük merre kellene haladni. Igyekeztünk, hogy mindenki megértse, hogy ez az irány sokkal hasznosabb lenne a fajta érdekében, mint a Top listák és kiállítási versengések erőltetése.
Persze sose maradt ki a kiállítási beszámoló sem, csak nem az volt a legfontosabb.
Eltelt a nyár, jött az ősz . Én magam már nagyon "nem szeretem" hangulatban voltam. Állandóan a sírás-rívás, variálás.  Bosszantott az értelmetlen gáncsoskodás, a tehetetlen szájtépés.

A szokásos mantra, sem maradt el, kevés a pénz, nincs támogatás. 

Mivel a vállalt feladatot szeretem elvégezni, minden szabálytalanságra felhívtam a figyelmet, összefoglaltam mi nem jó, mire kellene figyelni inkább. Először szóban, majd írásban is, hogy nyoma maradjon. Kezdetben csak a Hajdúnak, később a vezetőségnek is, hogy egyforma történetet halljanak, mert gyanítottam, hogy egymással sem beszélnek őszintén, nem csak velem.

Nem volt kötelező és nem is hívtak a vezetőségi ülésekre, nem vontak be a döntésekbe, így csak arról írtam a magazinban , amiről tudtam, láttam, , hallottam, olvastam a Kutya újságban, az éves tervben. Mikor untam a szájtépést összefoglalót készítettem. Persze valójában ez sem érdekelt senkit. Mint utóbb kiderült, a Magazin léte sem, vagy csak úgy nem, ahogyan én csinálom, de ezt nyíltan nem mondta senki, csak az év végén derült ki, hogy igen más irányt vettek a dolgok, mint az eredeti ígéret, elhatározás volt, a megválasztásukkor.

Ez volt az utolsó rottweiler magazin, ami megjelent .

Ez volt Hajdú kísérlete,hogy  saját elképzelése szerint folytatja a dolgokat, átvette a Magazin szerkesztését. Az indok: Székesfehérváron egy nyomda elvállalta, hogy kedvezőbb áron és jobb kivitelben készíti el, mint a Szelker nyomda. Aztán amikor levittem az anyagot Székesfehérvárra , kiderült, hogy egész másra gondoltak és persze a számítógépes előkészítés, náluk is plusz költség, nem is értik a kutyás dolgokat, amit összeállítottam. Hajdú nem tudott segítséget adni nekik, ezért én lementem Székesfehérvárra, de sem a költséget, sem a több órás utat, időt, nem vállaltam hosszútávon , így megnyerték az újságot maguknak.
Telis teli hibával elkészült az újság.

Ugyan ez a decemberi szám, de valamikor januárban lett kész. Ezt már nem volt pénz kifizetni. Később kiderült a Szelker nyomdának is adós maradt Hajdú egy jelentős összeggel.
A szakosztály számláján addigra nem volt pénz, sőt veszteség halmozódott fel. Azt kommunikálták, hogy a magazin kiadása emésztette fel az összes bevételt, ezért van hiány. Itt egy hosszabb levelezés következett az elnökkel, vezetőséggel, ahol levezettem, ez miért nem igaz. Tudtam semmi nem stimmel. Ismét egy hazugsághalmaz előtt állunk. Mivel a felügyelő bizottság elnöke pozícióm megengedte, megnéztem a szervezet teljes gazdálkodását, pénztárkönyvét, számlákat. Sok-sok szabálytalanságot fedeztem fel, hamis számlákat, jogosulatlan kifizetéseket. Ezt a megfelelő fórumokon jeleztem is. A vezetőségnek, a MEOE felügyeleti szerveinek.
Levél a MEOE elnökének 1
Levél a MEOE elnökének 2001. szept.
Levél a MEOE elnökének 3
Országos Felügyelő bizottság levél 2001
Felügyelő bizottságnak levél 2. oldal
Nagy István elnök részére
MEOE jogi bizottság elnöke
Elnökségnek 2002. 04. 22.

Ezeket ide tettem fel még 2006-ban,
most nem teszem ide, de ez is megnézhető , olvasható.  
Felvetődött, hogy közgyűlést kellene összehívni, mert az évek óta nem volt és az elnök sem lemondani, sem elszámolni a hiánnyal nem volt hajlandó. Nekem, mint a felügyelő bizottság elnökének lehetőségem lett volna közgyűlést összehívni , de nem volt taglistám. Így rábíztam a vezetőségre, hogy ha tudnak listát szerezni és valóban komolyan szeretnének közgyűlést, kérdezzük meg a tagokat érdemes-e energiát fektetni a dologba.

Hiszen ha a tagok érdektelenek, nekik nem fontos, nekünk miért lenne az? Nekem különösen? 

Hiszen csak negatív visszajelzés ért, amiért próbálok a köz-ért tenni. Megfogalmaztam én hogyan képzelem a tagok tájékoztatását és miként hívnám össze a közgyűlést . A kép nagyítva olvasható. jobb egérgombbal képre kattintva , kiválasztani megnyitás új lapon , ott az egeret a képre húzva megjelenik a + jel, amivel nagyítható a kép és olvashatóvá válik a szöveg. 

A levél végül is nem ment el. Nekem nem volt taglistám. A vezetőség meg mást gondolt. 
Amikor végképp elegem lett  2002. 10. 29. Leírtam, hogy itt a vége .
Majd jött a szakosztály felfüggesztő határozata. 2003.


Senki ne gondolja, hogy ez azért született, mert bárki kivizsgálta volna, vagy érdekelte volna, hogy hova tűnt a pénz, avagy miért működött a szervezet szabálytalanul.
A háttérben folyt a szervezkedés.
Hajdú Sanyi úgy próbált kibújni a felelősségre vonás alól, hogy elkezdte támadni a MEOE vezetését, szakmai munkáját.
Farkasházi Miklós fémjelezte MESZ-be KORMÁNYOZTA az MRTK ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET hajóját. 
Ez a szervezet, mint tudjuk nyíltan a MEOE megszüntetéséért, felszámolásáért küzdött! 

Gyakorlatilag 1998-től 2005-ig zajló pereskedés vége, ma látható!-írtam én 2006-ban!!!!
Tessék megnézni, utána olvasni! Kutya.hu = Az ebtenyésztés jogi környezete, Archív, Kutyaszövetség újság cikkei!
Szóval: minden támogatásunk, egyetértésünk, ami a rottweilerfajta érdekében esetleg maradt Hajdú felé, végképp lezárult. Hiszen Farkasházi Miklós tevékenységét jól ismertük még abból az időből, amikor a MEOE főtitkára volt!( 1988-előtt)  Hiszen Juhász Lacival is ezen "vitatkoztunk", ezért nem támogattuk törekvéseit, pedig jó barátságban voltunk sokáig.
Az elismert tenyésztő szervezet megalakítása MEOE, Nagy István egyetértésével történt, a szakma felé elmozdulás jegyében! Nem azért, hogy a MEOE ellen lépjen fel! 

Egyértelmű volt, hogy az az irány számunkra követhetetlen és ezt nyíltan el is mondtuk Hajdú Sándornak és minden érintetnek. Mint később kiderült a Petrás-Kiszely duó folyamatosan kapcsolatban volt Hajdú Sándorral. A szakosztály dolgait nekik adta át, mint ahogyan az elismert tenyésztő szervezetet is. Néhány évig altatták a szervezetet, majd elővették, mint nyulat a kalapból, átalakították ,és az elismerés iránti kérelmet újból beadták. Meg is kapták az elismerést , mert a MEOE-t támadó szervezethez és emberekhez csatlakoztak. 

Ugyan egy lépést nem tettek a közösség, a fajta tenyésztése érdekében, de jól elvoltak az Elismert tenyésztő szervezetükkel. Fenyegetőztek, megpróbáltak mindenkit rákényszeríteni , hogy hozzájuk csatlakozzanak , de ez nem sikerült Így nem maradt más, mint vártak a megfelelő pillanatra, amikor "ők jönnek".Ez a pillanat 2013-ban jött el. Államosították a kutyatenyésztést, kötelező érvénnyel az Államilag Elismert Tenyésztő Szervezet határozza meg a fajta sorsát. Pénz és anyagi eszközök hiányában, ez semmi mást nem jelent, minthogy a tenyésztőknek kellene felépíteni az új szervezetet. Az ő befizetéseik teremtenék meg az adminisztrációs költségeket és abból lehetne fizetni minden járulékos költséget, ami egy szervezet működtetéséhez kell. 

Csakhogy az elmúlt 17 év alatt a fajta népszerűsége csökkent, a tenyésztési kedv gyakorlatilag nullával egyenlő.  Egy dolog állandó. A szembenállás, áskálódás , egymásra mutogatás . 

A 2003-ban történő felfüggesztés utáni időszak , szintén izgalmas téma és kacskaringós. 
Csak néhány írás , emlékeztetőül  arról az időszakról is. 
Na, akkor próbáljuk kitalálni, hogy miért is szerettek volna a vezetőségből eltávolítani?!

Mi az aktualitása egy 2004-es eseménynek 2011-ben? folytatás . http://tunde54.blogspot.hu/2011/10/folytatas.html

Mi zajlik a háttérben?

Végül OMSE tenyész szemlére kényszerültünk

Miért nem MÁRK tenyészszemlére mentünk?  
A MÁRK folyamatosan MEOE ellenes volt, a megalakulása óta. Ennek ellenére tettünk egy kísérletet, MÁRK  tagok lettünk.  Oka 1996 eseményei miatt,1997 évben a MEOE szakosztály tagságunkat megszüntették, fegyelmi vétségre hivatkozva.

Egy év évig volt a MÁRK Budapesti helyi szervezet,  amiből lett újabb tanulság. 
http://tunde54.blogspot.hu/2011/12/mark-budapesti-teruleti-csoport-1998.html

2015. 11. 11.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése