Ugrás a fő tartalomra

MEOE-szervezeti élet-rottweiler 1985-2011-ig

Kiegészítés 2013. Ismételjünk! "2011. augusztus 31. A közgyűlés a szervezet megszűnése mellett döntött!  A szervezet hiánya 4.000.000 Ft-nyi összeg! A MAI NAPIG NINCS RENDEZVE! Sem a felelősök nincsenek számon kérve. Az RTE 1999-től létezik (kb.) , senki nem akadályozta a működését. "Csak" nem volt FCI jogosultsága, mert közben a MEOE felsőbb vezetése hatalmi harcok nyomán, új ösvényekre lépett és elmaradtak a szerződéskötések az elismert tenyésztő szervezetekkel. A MEOE már 2000-től nem akart az 1998-as rendeletnek megfelelni. Az RTE, MINT KLUB, sose működött, soha semmilyen tevékenységet nem végzett! 2003-tól teljesen szembefordult a MEOE-val-más szövetségeseket keresett. Vezetői időnként felhasználták a klubbot, ilyen olyan címek megszerzésére, amikor a hatalmi pozíció biztosnak látszott.  Valójában, köze nincs a fajta jobbításhoz, vagy a fajtát jobbítani szándékozó közösséghez sem, amelyik a "64-es " rendelet szellemében, szakmai színvonalon tudná kezelni a fajtát.

Mint ahogyan a kutyások, rottweileresek sem akartak a rendeletnek megfelelni és nem akarták a szakmát és a nyilvánosságot sem. Azok, sem akik most szakmáról, meg elkötelezettségről beszélnek. Hazugság az egész. Szemfényvesztés, csalás.  Nem a "MEOE" a bajok forrása, de az emberek, akik bármilyen módon részt vettek a rottweilerfajta alakításában. Tenyésztőként, kutyatartóként, bíróként, vagy csak szimpatizánsként.  A rottweiler klubok taglétszáma még a tizedét sem tette ki annak, sose tette ki, nem azonos azzal a sok emberrel, akik a fajtával foglalkoztak, tenyésztették, szaporították vagy csak üzleteltek vele.


Következzen a visszatekintés címszavakban, a mindenkori vezetőség leírásával. Pirossal kiemelve, az RTE vezetője , mint MEOE-n kívűli  szervezet  elnöke, és a mai terület , kutyaiskola lehetőségét adó személy neve. 
1971 -ben került be a fajta , két szuka nyitotta meg a Magyar eb törzskönyvet. A MEOE Nagytestű vegyes szakosztályhoz került. 1985-ben felmerült az igény egy önálló szakosztály alapítására a MEOE-n belül. Meg is alakult. MEOE Rottweiler Fajtaszakosztály . Alakult 1985 őszén. Elnök: Csernák Sándor
titkár: Haás Gábor vezetőségi tag: Krausz Győző, Szkablé Pál, dr. Legény Ferenc

1987-ben a MEOE–t  felfüggesztette az ügyészség. Csernák Sándor lemondott, Haás Gábor, mint lehetséges elnök szóba került , de a MEOE-ban dolgozott, így ne vállaljon pozíciót, ez volt a bölcs  tanács a MEOE akkori elnökétől dr Bródi Tibortól. 1988-ban Krausz Győző volt a szakosztály megbízott elnöke, felkérték, rábólintott és elvállalta. 

Majd 1989-februárjában volt a teljes tisztújítás, mert addigra rendeződött a MEOE ügye. 1989-1992-ig Elnök: Krausz Győzőné titkár: Juhász László, vezetőségi tag: Petrás Antal, Szolnoki Gábor, Mosonyi Pál, Gera János
1992- 1996-ig Elnök: Szolnoki Gábor titkár: Petrás Antal vezetőségi tag: Metzkerné Varga Zsuzsanna, Szabó János, Kiszely Imréné
1996-1998. Elnök: Szolnoki Gábor titkár: Muzslai Róbert vezetőségi tag: Palló Imre, Hegedűs Krisztina, Csermely György , Volyka Jánosné, Gombkötő János 
1998. Felfüggesztés: felügyelő biztosnak Volyka Jánost nevezik ki. 1999-ben megbízott elnök: Hajdú Sándor titkár: Péter Attila vezetőség: Forgács Istvánné, Hegedűs Krisztina, Palló Imre, Muzslai Róbert
2000-2003-ig elnök Hajdú Sándor
titkár: Péter Attila vezetőségi tag: Zámori Tibor, Petrás Antal, Kocsis Sándor (ezen időszakban a szervezet Felügyelő bizottságának elnöke voltam)
2003. Ismételt felfüggesztés  2004-2008-ig 2004-ben kb. Julius Választás. Elnök: Bán Mihály titkár: Jánvári Tibor vezetőség: Kalmár Zoltán, Kalmár Sándor, Krausz Győzőné (Forgács Istvánné Felügyelő bizottság elnöke) 2004. december 16-i közgyűlésen visszahívtak a vezetőségből. Így abban az időben nem tevékenykedtem a klubban. 2006. március a vezetőség felfüggesztése –mely fél évig tartott. Aztán az eredeti vezetőség helyreállt.  2007-től Forgács Istvánné már MÁRK tag, a pozíciójáról és a tagságáról lemondott.
A felfüggesztés jogosságát, a felelős személyek a mai napig vitatják, azt állítva, hogy nekik fogalmuk sincs miben vétettek, erről őket senki nem tájékoztatta. Ez, jóindulatú megközelítéssel is csúsztatás. Én szóltam, hogy nem így kellene. Az viszont igaz, hogy a MEOE felsőbb szerveit valójában nem érdekli a szabályosság, viszont „baráti szívességek” mentén jól működik. Írásban megfogalmaztam a szabálytalan működés mibenlétét többször. Ez az egyik. Vajon ez elég indok egy felfüggesztéshez? Nem elég.
Ehhez Forgács Mari akarata és kitartása kellett, akit sokan támogattak egy beadvánnyal, nevük elhallgatását kérve.Titkosították az aláírók személyét, így egy ember maradt a főbűnös, a köztudatban. Na, nem az, aki a hibát elkövette! Nem. Kutyáséknál, mindig az ússza, meg,  aki csendben lapít és napraforgóként , mindig a „nap” felé fordul.
2007. December 29. közgyűlés és beszámoló írásban. Itt a 2006. évről hangzik el a tájékoztatás. gazdasági beszámoló.  2007. év a MEOE miatt nincs feldolgozva. 2008. Nincs meg a kezdeti egyetértés a vezetőségi tagok között, a viszonyok átrendeződtek. A pénzügyi helyzet átláthatatlan, vitás kérdések az elnök és a titkár között.  Nem volt közöm hozzá, nem is akartam belefolyni és a végére se járni. A négy évvel ezelőtti barátság, egyetértés eltűnt, a nagy lendületnek és reform szándéknak már nyoma sincs. 2009. január Tisztújítás, beszámoló . 2008-évről Szóban hangzik el a gazdasági beszámoló, amiről ezt írtam fel. Bevétel: 1.086.000.- Kiadás: 1.322.000.- Tartozás nincs rendezve.
Választás eredménye: Elnök: Kalmár Zoltán Vezetőségi tagok: Bán Mihály, Petrás Antal Felügyelő biz. elnöke: Jánvári Tibor Természetesen megóvásra kerül a közgyűlés .
2009. március  Elnök: Fajcsák Zoltán vezetőségi tagok: Jánvári Tibor, Balogh István (Felügyelő bizottság elnöke: Nagy Tibor) 2011. augusztus 31. A közgyűlés a szervezet megszűnése mellett döntött!

A CÍMSZAVAK UTÁN. Még részletesebben  leírtam , hivatkozásokkal, a fellelhető és közzétett dokumentumokkal kiegészítve a történetet. Véleményem szerint , nagyon fontos , hogy egy szervezet anyagilag hogyan áll, mert abból tud gazdálkodni ami ilyen olyan csatornákon a közösség építésére befolyik . A pénz , erősen meghatározza a lehetőségeit, hiszen az álmok , anyagi javak nélkül, mindig álmok maradnak!  A gazdálkodás megmutatja, hogy valóban "közös építkezés ",vagy valami más zajlik a szervezet berkein belül. 
1986-tól vagyok a MEOE tagja, onnan kísértem figyelemmel és vettem részt a szakosztály munkájában.  Győző 1970-től (vagy még előbb?) folyamatosan MEOE tag. 
A MEOE FELFÜGGESZTÉSE ALATT, 1988-ban Krausz Győző volt a szakosztály megbízott elnöke, felkérték és elvállalta. Semmi nem történt , csend és nyugalom volt , mindenki kivárt , merre haladnak a dolgok. Majd 1989-februárjában volt a teljes tisztújítás, mert addigra rendeződött a MEOE ügye. A szervezetek teljes önállóságot kaptak.  Az új egyesületi törvény életbelépésével , megnyílt az út a szakmai munka felé. Úgy nézett ki lesz is összefogás, közös akarat.1989-1992-ig Elnök: Krausz Győzőné titkár: Juhász László, vezetőségi tag: Petrás Antal, Szolnoki Gábor, Mosonyi Pál
Ennek az időszaknak, nálam maradt, saját dokumentumaimat – katalógus, videó felvételek, képek-itt láthatod feldolgozva. 
Az összes többi anyagot, dossziékban lefűzve átadtam az új vezetőségnek, a megtakarított pénzzel együtt. Mi volt a dossziékban? Levelezés, a kiállítások, rendezvények szervezéséhez szükséges információk, költségvetés, elszámolás, nyomtatványok. Dokumentumok az alakulásról, és az addigi munkáról, ami írásban is megjelent.  Később ezek a kályhába kerültek, a szervezet többi anyagával együtt. Kaptuk az információt évekkel később Szolnoki Gábortól.
1998-2003-ig terjedő időszak az alábbi linkeken. Ami a Rottweiler Magazinban megjelent és a tisztségemmel járó levelezésem, ami dossziéban le van fűzve. Ami természetesen senkit nem érdekelt. A valóság és a tények, nem izgalmas. 
http://gallery.site.hu/u/Kende/multidezes/rottweilermagazin/ 2004-től a Jegyzőkönyvek, levelezés, vita, már a számítógépemen és az emlékezetemben, na meg szintén dossziéban lefűzve. 2006. MRK vezetőség felfüggesztése. Nem voltam ott, de hangfelvétel  van róla, ami igen tanulságos. Lássuk , hogyan alakult a klub taglétszáma és anyagi helyzete, a különböző időszakokban.
1985. Alakult 35 fővel. Nem tudom az anyagi helyzetét, de még nem volt önálló gazdálkodás. Minden kiadás és bevétel a közösbe ment. A kiadásokra kérni kellett a pénzt. A MEOE pénztárában adtak egy meghatározott összeget , majd el kellett számolni vele.
1988. Nem tudom az anyagi helyzetét, taglétszámát sem. Nem történt semmi az egy év alatt, ami a Klub működését illeti.
1989-ben induló tag létszáma: 50 fő. Induló pénzkészlet: mínusz 100 Ft. Év végi zárás: Taglétszám:280 fő  Bevétel: 123.100.- Kiadás: 107.969.- egyenleg:15.131.-
1990-ben Taglétszám: 325 fő Bevétel:158.700.- Kiadás: 77.000.- egyenleg: 81.100.-
1991-ben Taglétszám: Bevétel: 204.290.- Kiadás: 173.776.-Egyenleg: 115.741.
1992. nincs beszámoló (Tagja voltam a szervezetnek, így kapnom kellett volna értesítést a közgyűlésről  és írásban beszámolót is. Nem kaptam)
1993. Szintén nincs beszámoló.  ( Tagja voltam a szervezetnek, így kapnom kellett volna értesítést a közgyűlésről és írásban beszámolót is.) eredmény:230.502.-a következő év induló pénzkészletéből következtetve. Természetesen az eredeti vezetőség már nincs meg, csak papíron létezik. . Az események a Rottweiler Magazinban és a MEOE „ a Kutya” folyóirat Egyesületi élet rovatában követhetőek.
1994. Szintén nincs beszámoló (tagja voltam a szervezetnek, így kapnom kellett volna értesítést a közgyűlésről,  és írásban beszámolót is.) MEOE közgyűlés anyagából tudom, hogy : Induló tőke 230.502.- bevétel:1.472.383.- kiadás: 1.497.204.- egyenleg: 205.681.- Természetesen az eredeti vezetőség már nincs meg, csak papíron létezik. Az események a Rottweiler Magazinban és a MEOE „ a Kutya” folyóirat Egyesületi élet rovatában követhetőek.
1995. nincs beszámoló. Tagja voltam a szervezetnek, így kapnom kellett volna értesítést a közgyűlésről  és írásban beszámolót is. Természetesen az eredeti vezetőség már nincs meg, csak papíron létezik. Az események a Rottweiler Magazinban és a MEOE „ a Kutya” folyóirat Egyesületi élet rovatában követhetőek. A közgyűlést megelőzően olvasható is egy összefoglaló írás a klub tevékenységéről.
1996. nincs beszámoló. Tagja voltam a szervezetnek, így kapnom kellett volna értesítést a közgyűlésről  és írásban beszámolót is.  A megóvott közgyűlést követően a másodikon ez hangzott el, majd került leírásra. Taglétszám: 666 fő Bevétel:2.889.815 Kiadás: 3.062.517 egyenleg: 80.071.-
1997. nincs beszámoló, de folyik a pénzügyi vita. Szolnoki Gábor  kérésemre, sem hajlandó a pénztárkönyvet, a teljes elszámolást megmutatni. Minden gazdálkodást érintő kérdést visszautasít. A vezetősége támogatja ebben, és a MEOE felsőbb szervei is. Minden szinten megy a hárítás. Szisztematikus számolással, kiderül, hogy minimum hétszáz ezer forintnyi hiány van. A MEOE Felügyeleti szervei sem lépnek, ezért megy a bejelentés az ügyészségre. Elkezdődik a gazdasági vizsgálat. Nincs elmarasztaló ítélet, mert a szándékosság nem bizonyítható. A leadott bizonyítékokat az ügyészség megtartja, így vesznek el a Rottweiler Magazin példányszámaim.  Az ügy lezárul, folytatódik a munka. Ám 1998-ban mégis csak felfüggesztésre kerül sor.  Új elnök a MEOE élén, átrendeződnek a viszonyok. 1998.nincs beszámoló 700 körüli a taglétszám.
1999. 2000. márciusában zajló  tisztújító közgyűlésen, a beszámolóban erről az évről így ír Hajdú Sándor : „ 1999 februárjában vettem át a szakosztály irányítását kereken 292.653 Ft-al a MEOE felé és 87.000 Ft nyomdai  tartozás maradt ránk. A nyomda felé való tartozást hamar rövidre zártam, mert olyan szabálytalanságokat találtam, melybe nem igen mertek bizonyos emberek belemenni és ez a tartozás gyorsan elszállt.”  Majd az 1999-évi részletes beszámoló végén az egyenleg: 410.556 Ft plusz!!! Új elnök a MEOE élén, átrendeződő viszonyok, plusz az FVM 64-es rendelete.
2000. taglétszám: 300 fő  A tisztújítást követő első vezetőségi ülésen részt vettem, ahol komoly tervek szövődtek, majd zajlott az élet. Végeztem, amit elvállaltam és minden szabálytalanságot írásban jeleztem az elnök, majd a vezetőségi tagok felé. Pluszban, társadalmi munkaórában és saját költségemen szerkesztettem a Rottweiler Magazint. Az év közepétől már súlyos anyagi gondokról lehetett hallani. Sorban maradtak el a rendezvények. Év végére a Magazin kiadása új nyomdába került, Hajdú Sándor koordinálásával. Hosszú MEOE ellenes per kezdete 1998-tól, puccsal tarkítva 2000-ben.
2000. augusztusától, már súlyos anyagi váltságról lehet hallani, aminek az indoka, hogy nagyon sokba kerül a Rottweiler Magazin, ezért van pénzügyi hiány. Kiszámoltam nekik, hogy ez miért nem igaz.  Aztán ismét a pénzügyi vita következett. Nem volt gazdasági beszámoló, sem közgyűlés. A vezetőség teljes egyetértésben mindent rendben talált.
2001 januárjában a Magazin kiadásának megszüntetését határozták el, mert nincs rá pénz. Akkor Zámori Tibor konkrét anyagi segítséget ajánlott, hogy megmaradhasson a Magazin. Nem éltek vele. Nem jelent meg többet a Magazin.
2001. februárjában éltem a pozícióm adta lehetőséggel és a MEOE székházban átnéztem a 2000 év MEOE-be leadott pénzügyi anyagait. Amit sejtettem, immár valóság volt. Hiányos, a valóságnak nem megfelelő elszámolások, szabálytalanul berakott számlák, a hiány elfedésére.  Akkor, egy teljes átvizsgálásra tettem kísérletet, de Hajdú Sándor elzárkózott minden kommunikációtól.   Vizsgálatra az anyagot nem adta át a Felügyelő bizottságnak.  Levelezésbe kezdtünk. Semmi reakció.  Majd a MEOE Országos Felügyelő bizottságához fordultam. Ők sem értek el semmit, vagy nem is akartak.
2002-ig elhúzódott, a dolog. Akkor a MEOE Elnökéhez fordultam, mert egyre nagyobb hiányokról értesültem. Folyamatosan tájékoztattam a vezetőséget is, de ők sem mozdultak.  2002-ben sem volt közgyűlés, gazdasági beszámoló.
2003.nincs beszámoló, de ismét felfüggesztés jön. Indoka a 900.000-Ft-os  pénzügyi hiány
2004. Tisztújjító közgyűlés, egy újabb kísérlet normális klubéletet teremteni. Feltétel, hogy a MEOE engedje el a tartozást, hiszen a tagok vétlenek. A hiányra és a hiányosságra felhívtuk a MEOE szervezeteinek a figyelmét, mégsem léptek, ezért garázdálkodhatott az elnök és duzzasztotta a hiányt ilyen nagyra. Hajdú Sándor  egyedül felelős a kialakult helyzetért, mert a vezetősége nem vállalt közösséget vele, minden a tudtuk nélkül történt. Ez a szokásos hazugság, de a MEOE szabályzata szerint csak az elnök és a titkár vonható felelősségre a szabályos működésért és gazdálkodásért! Ez csak erkölcsi felelősségre vonás, fegyelmi vétség, a büntetőjogi felelősségre vonás bizonyítottság hiányában elmarad. MIÉRT? Mert a szándékos csalás, hazugság nehezen bizonyítható , hiszen az ügymenet nem látható, a bizonylatok , a számlák ,titkosak . A butaság sem büntetendő cselekmény , így mindenki tovább léphet némi közösség rombolás után is. Az ígéret ellenére a tartozást nem engedték el. Engem visszahívtak a vezetőségből, közgyűlési határozattal 2004. dec. 16-án.
2005. Elkészült a beszámoló, de a közgyűlés elmaradt. Addigra erősen megváltozott a MRK Vezetőségének és a Felügyelő bizottság elnökének viszonya. Nem vettem részt az eseményekben így csak a levelek és az értesítések alapján tudom, mi történhet kb. Bevétel: 1.248.112.- Kiadás: 962.839.- eredmény: 295.273.-
2006. Felfüggesztés márciusban- majd júliusban helyre áll a vezetőség. MEOE élén elnök váltás, és az új elnök átvizsgálta az anyagot és mindent rendben talált, Ács Béla és Bán Mihály meghallgatása után. Beszámoló erről az évről írásban.  Bevétel:  1.660.710.- Kiadás: 1.463.315.- eredmény: 197.-407.-
2007. Nincs közgyűlés, nincs pénzügyi beszámoló. Annyi hangzik el vezetőségi ülésen, hogy a felfüggesztés ideje alatt a pénzügyi helyzet átláthatatlan, Ács Béla nem számolt el, a MEOE nem számol el a szervezettel, de pénzügyi követelései továbbra is fenn állnak.
2008. Nincs közgyűlés, csak majd a tisztújító 2009, januárjában, amin ez hangzik el: a megörökölt tartozásból nem sikerült lefaragni, de nőtt a kamatokkal.
A hiány Kb. 1.400.000 Ft-nyi . Nincs írásos beszámoló. Csak a közgyűlésen elhangzottakat idézem, plusz hozzáteszem, amit a vezetőségi ülésen hallottam. Mindenki a másikra mutogat, de az biztos, hogy Bán Mihály és Jánvári Tíbor , elnök, titkár, felelős a kialakult helyzetért elsősorban.
2009.Nincs írásos beszámoló vagy előttem nem ismert, nem vagyok tag 2010. nincs beszámoló vagy előttem nem ismert, nem vagyok tag 2011. nincs beszámoló vagy előttem nem ismert, nem vagyok tag Álljon itt a 2009-évi tisztújító közgyűlésről szóló írásom is.  MEOE Rottweiler fajtaszakosztálya-MEOE Rottweiler Klub 20 fővel. A tagság 15 igen, 3 nem,2 tartózkodás (azt hiszem) szavazattal elfogadta az elnöki beszámolót és a gazdasági beszámolót. Mint kiderült a tartozásunkat, amit megörököltünk nem sikerült törleszteni, de emelkedett a kamatokkal. A legutóbbi állás szerinti 700.000 Ft-ról 1.000.000 felett van. Az elmúlt évet kb. 300.000 Ft mínusszal zártuk, de az előző évek megtakarításából tellett erre. Egyébként a nehézségek és az akadályoztatás ellenére, sikeres időszakot tudhat maga mögött a szervezet, csak a tagsággal való kommunikáción kell javítani. A két elnök jelölt közül, megválasztottuk azt, aki elnöki célul tűzte ki a szervezet megszüntetését. Ezért nagyon kellett szégyelleni magunkat, és kapott a vezetőség némi fedést, hogy nem dolgozik a tagság érdekében-így egyik tagunk felháborodott hozzászólásban fejtette ki ezen véleményét. Igaz, húsz éve van rottweilere, de soha egy lépést nem tett a közösség érdekében. Jegyzőkönyvet, hivatalos eredményt gondolom, olvasol, majd a hivatalos fórumokon.
Az MRK új tisztségviselői: Elnök: Kalmár Zoltán Vezetőségi tagok: Bán Mihály, Petrás Antal
Felügyelő biz. elnöke: Jánvári Tibor tagjai: Hacskó Szilvia, Kalmár Sándor
A hiány Kb. 1.400.000 Ft-nyi . Nincs írásos beszámoló. Csak a közgyűlésen elhangzottakat idézem, plusz hozzáteszem, amit a vezetőségi ülésen hallottam. Mindenki a másikra mutogat, de az biztos, hogy Bán Mihály és Jánvári Tíbor , elnök, titkár, felelős a kialakult helyzetért elsősorban. 2009.Nincs írásos beszámoló vagy előttem nem ismert, nem vagyok tag. 
Menjünk vissza az időben. Egy szervezet közgyűlésén lezajló eseményeket sose érted meg, ha nem kutakodsz! A szervezeti élet a tagok, vezetők kutyázásából áll össze. Kutyázásából, ami nem más, mint a kutyatartás, tenyésztés, kutyaiskolába járás, kiállításra járás, funkció vállalás. Szorosan hozzátartozik, ehhez az ember, aki habitusa, jelleme szerint megéli és irányítja a napi eseményeket. Nézd a dokumentumokat, a nélkül nem gombolyíthatod fel a fonalat. húzd az egeret a szövegre!

A képek fölött tömör magyarázó szöveg is van. Abban röviden összefoglaltam az az évi eseményeket. A saját fontos kutyás megmozdulást és az itthoni, szervezeti élet történéseit. 1998-2003-ig a dokumentumok felhasználásával. 38 oldal, csak a legfontosabb levelek. Az egész anyag egy dossziéban, lefűzve, itthon van. Ebben az időben a szervezet 

Felügyelő Bizottságának voltam az elnöke. Így a munkám végeztem.Természetesen, minden észrevételt, kifogást írásban és minden vezetőségi tagnak eljuttattam.Főleg az után, hogy rájöttem az elnök nem mond mindent a valóságnak megfelelően.Senkit nem érdekelt a valóság. A következő vezetőséget sem, pedig az első vezetőségi ülésre magammal vittem. Gondoltam közösen átnézzük, mi az, amiben változtatni kell és lehet.
Az is egy fontos lépés lett volna, hogy rövidre zárjuk a tartozás kérdését. Ugyanis 2004-ben, azért választottunk új vezetőséget, mert ígéret hangzott el a közgyűlésen az elengedésről. Hiszen nem akartuk befizetni azt a pénzt, amivel az előző vezetőség nem tudott elszámolni. A MEOE elnöksége, testületi szervei, nem léptek a sorozatos bejelentésekre, így nem fer a vétlen tagokkal megfizettetni az ismételt hiányt. Volt az akkori álláspontunk. Kértük ennek jegyzőkönyvbe vételét is. Azt gondolom, később ez kimaradt a jegyzőkönyvből, mert nem tudom elképzelni, hogy a MEOE elnöksége egy ilyen tagi, közgyűlési határozatot semmi vett, semmibe vehet. (mert semmibe vesz az biztos)

Azt gondolom, hogy általam nem ismert megegyezések, variációk születtek, mely két személy munkája lehet a szervezetünk részéről. Az elnök és a titkár. Nekik van tárgyalási és betekintési joguk, minden szervezetet illető kérdésben.
A fenti anyag 2006 decemberében került fel a net-re, egy újabb felesleges vita után, amit a vezetőségünk többi tagjával folytattam. Hiszen az elnök úr és a titkár úr folyamatosan megkérdőjelezte, van -e joguk határozottan fellépni a tagok, a szervezet érdekében, a MEOE irányító testülete igényeivel szemben.

Nekik töltöttem fel az anyagot, hogy legyen a kezükben papír, amire hivatkozni tudnak. Most 2009-ben a hiány nem csökkent, de nőtt a kamatokkal. Már egymillió forint felett van!!!!! Mindezt úgy, hogy az elmúlt évek gazdasági beszámolója szerint, évi 100-150.000 forint körüli összegeket törlesztettünk. Az év végi mérleg, mindig pozitív, azaz megtakarításokat mutatott. Mondták nekem, amikor én makacsul minden alkalommal a szervezet irányítását, vezetését kritizáltam. Kértem, kérdeztem, hogy a szervezet tevékenysége hol nyomon követhető, gazdálkodása hol látható. Az idén feladtam, és nem fizettem tagdíjat, a szervezetnek. Húsz év után, végleg lemondtam arról, hogy valaha is lesz rend és tisztán átlátható, korrekt szervezeti tevékenység.Le is írtam, el is mondtam sokszor és sokféle formában , de nem jutott el az emberek tudatáig. Vagy nem akkor és ott ahol kellett volna.
Ime, a közgyűlés utóélete
14/2009.(02.05.)sz. MEOE OE határozat
Az Országos Elnökség a MEOE Magyar Rottweiler Klub választásával kapcsolatos beadványt, illetve a beadványt írók személyes meghallgatása alapján úgy döntött, hogy a klub választását alaki hiba miatt meg kell ismételni.
A 2007-2008-2009. február 5-ig érvényes tagsággal bíróknak kell meghívót küldeni, 30 napon belül.
Választási felügyelő biztost jelöl ki az Országos Elnökség, Korózs András személyében.
A meghívók kiküldéséért a központi iroda felelős.
A fenti sz. határozat 5 mellette, 1tartózkodás (Szabó Sándor) elfogadásra került.
Budapest, 2009 február 6.
Majd:  MRK Megismételt Tisztújító közgyűlés 2009.03.04.
A Magyar Rottweiler Klub (MRK) 2009.03.04-én Budapesten, a MEOE székházában megismételt tisztújító közgyűlést tartott.A megjelent tagság által megválasztott új tisztségviselők:Elnök: Fajcsák ZoltánVezetőségi tagok: Jánvári Tibor, Balogh István Végül:

2011. augusztus 31. A közgyűlés a szervezet megszűnése mellett döntött! A szervezet hiánya 4.000.000 Ft ! Hangzik el a beszámolóban.  Vicces is lehetne, de nem az ! Soha senki nem háborodott fel azon, hogy a közösség pénzét elherdálták, önmaguk sztárolására, egyéni előrejutásuk érdekében használták fel. A közösség nem épült a munkájuk nyomán, csak romboltak folyamatosan.   2013. Egy utolsó remek húzással, sikerült államosítani a civil kutyázást és lehet nulláról építkezni ismét! 

Kiegészítés 2017:  2009-től a MEOE Hungária Kuvasz Klubjának voltam tagja , egészen 2013 év augusztusáig, amíg az egyéni tagságom törölték, mert a MEOE szövetséggé alakult. 2014-től -2016 őszéig nem voltam sehol tag. Akkor a MÁRK tagságot választottam és a MÁRK elnöksége elfogadta a jelentkezésemet. 

Megjegyzések