Merre tartasz rottweiler?

Persze, mint minden érdekes témát, ezt is felvetettem rottweileres fórumon. Érdekes volt a reagálás, ki mit olvasott ki belőle. A cikk 2004- született. Mi, 2006- beszélgettünk róla. Meg is tartottam az írást, feltettem a honlapunkra, majd blog formájában is feldolgoztam. Aztán a megszűnő blog oldalról lementettem. Most 2010- újra olvasom.
Ismét közzéteszem, ezen a blogon, de csak a hangsúlyos részt, ami vitára késztetett több olvasót. Én nem vitatkozom a kommentárral, én egyetértek döntően. Ezt írtam le, ilyen formában még 2006-. A vastagbetű az eredeti kommentár , a normál betű az én véleményem. Ma se gondolom másként.
Kommentár
Az ADRK általában véve a tenyésztés irányultságának jó eszköztárát mutatta be a BH, ZTP és Körung vizsgák során. Mint majdnem mindegyik munkakutya egyesületnél, náluk is probléma a merev tartalom, valamint az emberi faktor.”
Igen, mert sokakat elriaszt a tenyésztéstől a magas követelmény, sokan választanak ezért más fajtát. Az emberek szeretnek a könnyebb ellenállás irányába haladni.
„Minden kutyavezető pontosan tudja, hogy a kutyája a ZTP-n és a Körungon műanyag flakonnal konfrontálódik. Tehát már a kölyköket ellátják hasonló játékokkal.”
Az igazán zaj érzékeny kutyát, csak egy bizonyos határig lehet szoktatni, ilyen trükkökkel. Idegen helyen, váratlan erős zajra, tárgyra mindenképpen láthatóan reagálni fog. Mint ahogyan láttunk ilyent, körungon felvezetett kutyánál is! A vizsgák során igyekeztek a „hibákat” elfedni, mégsem sikerült, mert a mélyről jövő, „kódolt” viselkedés, temperamentum, idegrendszer, wesen, értő szemnek láthatóvá válik.
Az ADRK-ZTP és Körung túl merev, előrelátható – ezért tréningezhető. Nem stresszeli a kutyát (kivéve, ha teljesen hiányoznak belőle a munkakutya tulajdonságok), nem hozzák konfliktushelyzetbe, ezért aztán csak igen életlen képet mutat a Wesenről.
Valóban, a gyakorlatokra lehet tréningezni, és egy bizonyos határig a kutya jobb formába hozható. Ám a legnagyobb kihívás ilyenkor a megváltozott körülmények. Idegen pálya, idegen segéd, tömeg, zaj, - bizony ez konfliktushelyzetbe hozza a kutyát!
Aki komolyan foglalkozik a tenyésztéssel,(mert sport célra, munkára is használja a kutyát) az feltehetően nem hagyatkozik az életlen képre. Tovább vizsgálódik.(vagy nem?)
„Merev és ez által tréningezhető tartalmak kihívást jelentenek az értékelő számára. A kutya reakciója olyan fajta ingerlések során, melyekkel már legalább egyszer találkozott, gyengébb lesz, ezért pontosabb megfigyelést követel.”
Igazán tapintatos megfogalmazása annak, hogy nem mindenki profi és jól látó, a kutya viselkedését helyesen értékelő bíró, tenyésztő, kutyás. Egy kutya munkáját nem egyformán ítéljük meg, egészen szélsőséges eltérések is, lehetnek a bírók véleménye között is!
Ez az emberi faktor, amire utal a cikk író!
„Az „általános megjelenés” területén az ADRK már meggyőzőbbnek bizonyul: Itt a szemszínt és a fejformát megfelelő sablonokkal vizsgálják. Összehasonlítva a többi fajtatenyésztő egyesülettel, mint pl. az SV – mely a világ legnagyobb fajtatenyésztő egyesülete – valódi újítás! Az SV- ban a Körmester megsaccolja a kutya szemszínét (és összehasonlítja… na igen, mivel is?). Nem történik összeegyeztetés egy definiált normasablonnal. Kinológiai kőkorszak!”
Ez nagyon tetszett! Megelőztük az SV-t!!
„Vissza az ADRK.hoz és a ZTP, valamint Körung Wesenvizsgálataihoz. Mindkét rendezvényen végrehajtanak őrző-védő gyakorlatot is. Hol a SchH1-re hajazóan, máskor SchH3-hoz hasonlóan (változtatás 2005. jan. 1.: Őrző-védő gyakorlat az új IPO szerint hátulról kiséréssel). Igen eltérőek a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy az őrző-védő munka során nyújtott jó teljesítmény a kutya jó munkakutya-tulajdonságaitól vagy egy jó kiképzőcsapattól függ.
Bizony sokszor hivatkozunk arra, hogy a kutya jó, de hiányos a felkészítése.(lám, ott is)
Mindkét feltétel, szükséges. Legyen jó munkakutya-tulajdonság és legyen jó csapat is. A jó csapat ne elfedni akarja a hibákat, hanem a kutya valós képességeihez igazítva, a legjobb munkát végezni.
„Egy biztos. Minden tenyésztő egyesület igyekszik a Körung keretein belül kiszűrni a genotipust a fenotipusból (ld. „A Körung célja”)”
A megjelenésből következtetni a gének, hordozta tulajdonságokra, aminek a variációs száma 39’-négyzeten 49 génpáron!!!!!! Nem kis feladat! Látjuk is az utódvizsgálatok során, mennyire eltérő formájú és, viselkedésű kutyák is lehetnek.
Ahogy már megfogalmaztuk: kétséges, hogy egy variációk nélküli sport őrző-védő munka a legmegfelelőbb megoldás. „
Tényleg nem biztos. –ám a semminél, még mindig jobb!(bár én el tudnék képzelni életszerűbb helyzeteket is, ahol vizsgálják a kutyát! De azt hiszem, ezt megtehetjük mi magunk is.)
„Amikor azután egy ADRK Körmester ragaszkodik e részgyakorlat többszöri megismétléséhez csak azért, mert a kutya idegen pályán palánk helyett egy amellett álló villanyoszlopot kerül meg, ugye megengedhető, hogy kétségek merülnek fel a Körmester kvalifikációját illetően (ADRK Körung, Borken-Burlo 2004. 05. 23.)”
„Gondolom a gazdi is ezt gondolta amikor, itt megszakították a gyakorlatát!
„A kutya stresszes állapotára visszavezethető viselkedést (a kutya a Körmester mellé ül a fürkészpalánkból történő kihíváskor) mindenképp messzemenően vizsgálni kellene, és nem félvállról elintézni azzal, hogy kiképzési hiba.”
Hmmm, tényleg zavar látszik a kutya viselkedésén ilyenkor. Tessék nézni a kazettán, ott is látszik. Élőben még jobban.
Az alap Wesen és anatómia értékelése során is észrevettünk zavarokat/tisztázatlanságokat.
Egy kutya egyértelműen láthatóan behúzta a farkát állításkor és a herevizsgálatkor. A Wesen vizsgálat során a csoporton áthaladáskor jókedvűen és ösztönileg jól kondícionáltan haladt lábnál. Jó Wesen megítélést kapott.
Tényleg, volt egy ilyen kutya (nem kicsit volt maga alatt a farka!!) Hiába ismerik a bírók a kutyát és látták már többször jól teljesíteni, azért azt ne feledjük, hogy nagyon sokan csak az elolvasott bírálati lap alapján választanak kutyát, tenyész partnert., Ha csak a bírálati lapot nézzük, ahol csak a kiváló teljesítményt rögzítik, pontszámokat, sokszor és sok meglepetés érhet minket. Azt a cikk írója nyilván nem tudja, hogy a német tenyésztők, nem így tesznek!( vagy mégis?)
A tenyész könyv, azért tartalmaz plusz információkat, és ez mindenki számára hozzáférhető!!
És mit tartsunk arról, amikor egy kutya a ZTP alatt egyértelműen láthatóan sántít, s a bírót, ez cseppet sem érdekli? (ZTP, Goldenstedt-Heide 2004. 06. 12.)
Tényleg miért nem érdekelte a bírót?- Talán megkérdezte, miért sántít és elhitte a választ!
Ez nem olyan nagy hiba, gondolom.(vagy valami más is van a kérdés mögött?!)
Német Bajnokság 2004.„Egy fajta tenyész egyesület sportbajnokságai (SchH-) szintén tenyésztést befolyásoló tényezők – feltéve, ha komolyan és a tenyésztés irányítását figyelembe véve folytatják le. Kétlem, hogy ez egy futballpálya oldalvonaláról lehetséges volna. Martin Hillgemann fegyelmező gyakorlatot bíráló bíró, pedig annak tartja. Ennek megfelelően zajlottak a megbeszélések is. A fegyelmező és őrző-védő munka értékelése az ADRK Német Bajnokságon Eschweilerben összehasonlítva nemzeti és nemzetközi normamértékekkel messze alulmúlja azokat, ezért azután nem vállalhat iránymutató funkciót.”
Ez egy igen erős kritika, de valós felvetés. Tényleg nem voltak olyan jó munkák, mint amennyire magas pontszámok születtek.És igen, nem minden verseny tenyésztésirányítási céllal rendeződik meg.
Ezáltal ámítják a bírók a kutyavezetőket olyan teljesítményekkel, melyeket sem ők, sem a kutyáik nem hajtottak végre. A keserű ébredés a fajták közötti rendezvényeken – mint pl. VDM, DM, IPO - következik be, és a sportoló rosszkedvéhez vezet, aki azután – ha előtte kizárólag ADRK körökben mozgott – hátrányos helyzetben érzi magát. Így kárt okoz a fajtának, mivel csak a konkurencia (különösen fajták közötti) élteti az üzletet.
Így igaz! Látjuk, hogy milyen esélytelenül indulnak a rottik a malik és a nj-között.
2006. október 02.

Ne dumálj, mert nem is értesz hozzá.

Bezzeg, nem versenyez, bezzeg nem csinál munkavizsgát , bezzeg....

Úgy átlag négy évenként, RITMUSOSAN ISMÉTLŐDNEK A DOLGOK.  Minden új, feltörekvő kutyás generációval megéltem a hasonló hozzá állást. Jött valaki aki másként gondolta a tenyésztést, kutyanevelést, kutyakiképzést , iskolai munkát stb. 

Saját gondolatait igaznak hitte, meggyőződésből harcolt is érte, hiszen neki a jelen kutyás esemény volt a mérce, az volt a mérvadó.  Eddig rendben is van, ha valaki kiáll az igazáért és bátran szól. Lehet megvitatni, lehet nézetet egyeztetni, aztán lehet egyetérteni, elvetni és mindenki halad a maga útján. 

Ami nem jó megoldás, az a sunnyogó áskálódás, a másik fél lejáratása a háta mögött. A meggondolás ilyenkor az: Tegyük hiteltelenné, akkor nekünk fognak hinni, hiszen rólunk még nem tudnak semmit, mert mi mindenkinek azt mondjuk amit hallani szeretne. Mindenkit biztosíthatunk arról, hogy mi nagyon lelkes, nagyon szorgalmas és önzetlen kutyások vagyunk. 

Manipuláció, áskálódás, hízelgés, önzés, duzzogás, vita gerjesztés, régi fegyvertár ez! Nagyon jó közösségeket züllesztett szét, néhány ilyen ember bekerülése a csapatba, egy fajtában. ( Sok fajtában, kutyás közösségben) 

Rendre megkérdőjelezik az én tudásom, a hozzáértésem , mert ez jó érvnek látszik. Nem értesz hozzá, mert nem tudod megmutatni.Felesleges a múltat emlegetni, mert senki nem kíváncsi a harminc évvel ezelőtti dolgokra. Mindenki csak mesél, de csinálni nem csinál semmit. Bezzeg nem versenyez, bezzeg nem csinál munkavizsgát, bezzeg nincs egy kutyája sem rendezvényen. A kutyái nem is láthatóak. 
Bezzeg az a kezdő, aki a pályára lép, sokkal többet tesz, az az elhivatott kutyás, tanítani kell, mellé kell állni , versenyezni vele, megmutatni, hogy tényleg tudod is azt amiről beszélsz. 


Naponta bizonyítani, mert amit a "mai" kutyás nem lát az nincs is. Ha meg nincs, akkor az ő botladozása, vagy sikere a mérvadó, az a szakma és az ő igényei szerint kell mindenkinek működni.

Talán így foglalhatnám össze a vélekedéseket, amire ez az írásom született, még 2007-ban. Aktuális ma is, mint ahogyan aktuális volt a kutyázásban eltöltött idő alatt mindig. 

Így nekiláttam és összeszámoltam , milyen gyakorlati kutyás tapasztalatom van. Majd leírtam, közzétettem a honlapon, majd itt a blogban. Mindig aktuális marad. 

A régi időből nagyon kevesen maradtunk, de sokan vannak akik 1992-1993-ban kezdtek el rottweilerezni . Addigra mi már túl voltunk húsz éven, de  ugye a rendszerváltással egy új korszak, új világ, új lehetőségek  jöttek el. Tömegek kapcsolódtak be a kutyázásba, a rottweiler népszerűsége csúcson volt. 

Szóval mit is csináltunk 1992-2007-ig terjedő időszakban, mint tenyésztők. 

A mostani kutyáink ezeknek az éveknek a munkájából születtek, ötödik generációs saját tenyésztésű kutyák. 
Minden ősük ott van a formájukban, a viselkedésükben, hiszen a sokszor „szlogenként”, „reklámfogásként” emlegetett genetikai bázis ezt jelenti. Látható, ellenőrizhető, annak aki látni akarja. Végeztem egy kis számolást is, mert többször elhangzik, hogy a kutyáink nem láthatóak.

Az elmúlt tíz évben: én két saját tenyésztésű, második generációs, “saját” kutyát neveltem fel. Felvezettem kiállításon mindkettőt (4-1 alkalommal, kitűnő, CAC minősítések) mindkettőt tenyész szemlére felkészítettem, ami természetesen a dysplázia röntgen szűréssel is együtt járt. Mentes. Tenyészthető minősítés, természetesen “csont nélkül”, elsőre és vitán felül, megfeleltek a tenyész szemlén.

BH vizsgát tettem, Fázisos versenyen felvezettem, a kant. Nálunk töltötték öreg napjaikat is, akkor is az én kutyáim maradtak, amikor újabb utódokat neveltem fel. Magamnak és a család többi tagjának.

A tenyészetemből további 10 amit neveltem, ők részt vettek kiállításon (8 alkalommal, kitűnő, kitűnő helyezett minősítésekkel) Tenyészszemlén 5 kutya szerepelt, elsőre megfelelt.

BH vizsgán 1, versenyen 1 szerepelt, amit meg is nyert.

-a férjem, fiam, vagy a lányom vezette fel tenyészszemlén, kiállításon, versenyen, Ők, természetesen displázia szűrésen is át estek, mentes, átmenetes értékekkel rendelkeztek. És valóban, ezeket a kutyákat nem vezettük fel a “fél” világ kiállításain, CAC-ok CACIB-ok során, önmagunkat és a tenyészetünket reklámozva. 
Nem hirdettük csúcs , kiváló fedező kannak, genetikai és hasban import különlegességeknek, így sok szemnek valóban rejtve maradt. Ám ez nem jelenti azt, hogy kevesebb érték rejlik bennük, mint sztárolt társaikban!

Ezen felül még további 17 kutya eredményesen szerepelt a tenyészetemből kiállításon, tenyészszemlén, munkavizsgákon és fázisos versenyeken.

Ezen évek alatt ICH, HCH, HJCH , CACIB, R.CACIB, CAC, R.CAC, kitünő, nagyon jó minősítéseket szereztek tenyészetünkből származó kutyák. Laikus kézben, gazdájuk felvezetésében.

5-en BH vizsgát tettek, ketten az én segítségemmel készültek fel.

6-an IPO1 vizsgát, 

2-en IPO 2 vizsgát, 

1 kutya IPO 3, Nyomkövető 1, vizsgát tett. 
Ők egy kivétellel, győztes kutyák kiállításon. HD, röntgennel, tenyészthető minősítéssel.

IPO 1 szintű őrző-védő versenyen kétszer is szerepelt eredményesen, általam tenyésztett kutya. Aki küllemben győztes, HJCH, CACIB, CH-Év Campionja minősítésű kutya.

A többi született kutya szerepe, “csak” családi, házőrző funkció volt. Amiben jól helyt is álltak. Küllemükben, viselkedésükben standard kutyák, akiket gazdáik sem kiállításon, sem máshol nem akartak menedzselni, sem tenyészteni. Róluk is találhatsz fotókat, az oldalunkon.

Fontos megjegyzés: Mind ezt ketten alapoztuk meg Győző és én. Saját kutyáinkat nem bíztuk kiképzőre, felvezetőre, nem kértünk és nem kaptunk anyagi támogatást ehhez senkitől. A gyerekeink segítettek még, amikor annyi idősek lettek, hogy saját kutyára is vágytak. Az írás dátuma : május 31, 2008.

Kiegészítés 2010: 
Ma , saját vonalunkat, csak a kanunkon keresztül tudjuk megtartani, tovább vinni. Szukáink fedeztetése rendre kudarcba fulladt. Bizony a dominancia, a határozottság, a temperamentum hiánya, gátja a szaporodásnak is. A választott kanok , akik a minimum paramétereknek megfeleltek volna, bizony nem voltak birtokában a fedezés „mesterségének”. Egyik választott kan ráadásul meg is fertőzte a szukánkat , az utolsó csepp a pohárban,( HOGY FELADJUK ,de nem tettük. Kettő szukát nevelünk. 7 hónapos , négy hónapos.

Kiegészítés 2015.  

2008. Két felnőtt szukát vettünk.  Mindkettőnek minden eredménye meg volt , tenyész szukák voltak.  röntgen, kiállítás, tenyészszemle 
2009. Egy felnőtt szukát vettünk . A harmadik, három éves kutyának, nem volt sem HD szűrése, sem tenyészszemléje . Őt megnevelni , felkészíteni kellett a tenyészszemlére , ami természetesen a HD szűréssel is együtt jár.  Sikerült . Részletesen a honlapon megtalálható. 

Úzóval fedeztettük mindhármat. C, D alomból tartottunk meg kutyákat. 

Felneveltük, felkészítettük a tenyészszemlére őket, majd a kötelező HD szűrés birtokában felvezettük mindkettőt. Viktor fiam a sajátját Carlost, régi barátunk is a sajátját Bruge-t, B alomból származó Siroccó kutyát. 
Sikeresen teljesítettek valamennyien. Nem kellett saját pálya, saját segéd, sőt minden gáncsoskodás ellenére  elvégeztük a feladatot .  

2011.   Ez az év a fordulópont , hogy a közösségi, szívességi kutyázást befejeztem. Egyénileg és a net-segítségével adom át a megszerzett tudást, mindamellett, hogy öröm kutyázom, gondozom, nevelem a saját kutyáinkat , az almokat.
40 év alatt 42 kutya nevelése, gondozása, adja a gyakorlati tapasztalatot ( rottweileren kívül, boxer, orosz agár, csivava)  + kiképzésben 6 valóban saját rottweiler - ők azok, akikkel, csak én foglalkoztam.  Önállóan, önálló elképzeléssel, párhuzamosan az összes itthoni kutyával. 

A sok száz kutyaiskolán megforduló kutya és gazdi nevelése, okítása csak hab a tortán. Kiképzés vezetőként tevékenykedtem , óvodát vezettem sok sok éven át. (12-5) év)(2010. 08. 30. az első kiegészítés 2007-hez képest, majd ehhez jöttek a további kiegészítések ) 

Miért "kötelező" a munkavizsga?

Kaptam egy kérdést a minap, és "szégyenszemre” nem tudtam a fajtákat felsorolni, melyek a munkavizsgára kötelezett fajták.Tudtam, hogy tizen.., de 8-nál elakadtam. Mit is jelent az hogy "kötelező"? 
Minden kutyának munkavizsgát kell tenni ? Nem , dehogy ! 
A kiállítási szabályzat alapján , a champion , azaz HCH és az ICH cím eléréséhez kell teljesített munkavizsga! Ezeknek a fajtáknak a körét az FCI meghatározta, és minden fajtára érvényes egységes munkavizsga szabályzatban rögzítette a gyakorlatokat. Ez ma az IPO . 
A fajtákról készítettem egy összeállítást. A nevek felsorolása mellett, linkeket is gyűjtöttem, mindenkinek akiket bővebben is érdekelnek a fajták. TEHÁT .
A CHAMPION Cím eléréséhez munkavizsgára kötelezett fajták.
Berger de Brie (briard)
Bouvier des Flandres ( buvié)
Berger Picard (pikard)
https://en.wikipedia.org/wiki/Berger_Picard
Berger de Beauce ( boszeron)
http://www.franciapasztor.hu/berger_de_beauce/tortenet-beauce.htm
Berger des Pyrénées (( pireneusi juhász)
Németjuhász,
http://www.hnje.hu/
Dobermann,
http://www.boxerclub.hu/-az eredeti dátum szerint , mára már nem működő link)
Rottweiler,
http://www.rottweilerklub.hu/ megszünt az oldal és a szervezet is.
Hovawart,
Óriás schnauzer,
Belga juhász, mely négy fajtát takar
groenendael;
tervueren;
malinois;
laekenois.
Nekik egységesen IPO vizsga követelményt lehet teljesíteni, amivel a kiállításon munka osztályban indulhatnak.
Az évtizedek alatt, a tenyésztésben számító értékmérő vizsgából, kialakult a munkakutya sport is. ( értékmérő= munkára való alkalmasság, idegrendszer, "vézen" vizsgálata )
Ennek a sportnak Világbajnoksága is van, melyet IPO 3-as szinten rendeznek meg. Évente.
Országonként ezeket a vizsgákat másként is elnevezhetik, Magyarországon régen Mk,1, 2, 3, MKI, MKII, MKIII, Vk,1, 2, 3, most egységesen HPO 1, 2, 3, 2007. augusztus 01-től új, érvényes szabályzattal. 
Ebben elolvashatod a követelményeket, a pontszámokat, az értékelés miértjeit.
MEOE pénztárában beszerezhető .Budapest XIX. Hoffer Albert u. 37.
A kiállítási szabályzatunk, a nemzetközi szabályozással összhangban a munkaosztályba való nevezéshez kéri a munkavizsga igazolását is. Mely minimum IPO 1, szint 75%os teljesítése.
Munka osztályban győztes címet elért kutya CAC minősítést is kaphat, mint bármely más osztályban.( növendék, nyilt, champion) Az így összegyűjtött CAC címek, a vizsgával közösen egy újabb cím elnyerésére adnak lehetőséget. HCH, ICH. ( olvasd el a részletes szabályt, ha érdekel)  Kiállítási szabályzat-MEOESZ
Na ezért kötelező a munkavizsga és nem másért. Nincs olyan kitétel, hogy ezeknek a fajtáknak kötelező lenne vizsgát tenni. Hiszen a természet, a "vézen" más módon is mérhető, mint látjuk sok másik fajta tenyésztése során.
Ami sok embert megzavar ebben a kérdésben az az, hogy némely fajtánál, az anyaország (standard adó ország) A fajta tenyésztéséhez, meghatározza a kötelezően előírt munkavizsgák és képességvizsgák sorát.
német juhász, dobermann, boxer, rottweiler, óriás schnauzer, hovawart - ismereteim szerint már nem, de régen igen.
Belga juhász, ami valójában 4 fajtát takar, egy más rendszert vezetett be. A malinoá fajta tenyész szelekciója a ring sportban folyt inkább. Így egy másfajta módon tenyésztett, munkára szelektált egyedei, egyszer csak előre törtek, megelőzték a németjuhász fajta munkavonalas, eredményes verseny kutyáit is. Megtörték a németjuhász fajta hegemóniáját, így okozva bosszúságot a németjuhász fajta elkötelezett híveinek.
Mára ezen két fajta képviselői, versenyzői uralják a nemzetközi mezőnyt, egy-egy ilyen világversenyen.
Aki szeretne ebben a nemes versengésben részt venni, és lehetőleg nem a sor végén kullogni, ebből a két fajtából választ, mert hiszi így sikeres lehet. Magyarországon a bírók, segédek, kutyaiskolák vezetői, kiképzői, ezen fajták tartói, tenyésztői.( döntő többségben) Munkájuk révén a többi fajta tenyésztésére is hatással vannak.(voltak) Milyen hatással?
TESSÉK MEGNÉZNI A TÖBBI FAJTA HELYZETÉT, MUNKÁRA KÉPES POPULÁCIÓJÁT. Ami egyben kritikája, a szakmának, na meg persze a fajták tenyésztőinek is.
2008.október
Kiegészítés 2015.  2012-től egy újabb IPO VIZSGASZABÁLYZAT változat van. A szabályzat változásait érdemes nyomon követni . A gyakorlatok nem, de a kivitelezés, sok formai elem, a kiképzési metodika , bírói értékelés, bírói szemlélet változik. 
2012-ben egy téma kapcsán ezt fogalmaztam meg. Ide teszem ezt is. 
Tünde2012. szeptember 9. 4:30
Az eredeti írás 2008-ban született. A Champion címhez munkavizsgára kötelezett fajtákat, egy régi IPO ( MK?) szabályzatból kerestem ki . A későbbi szabályzatok ezt a felsorolást már nem tartalmazzák.
Mint olvashatod, ( ha olvasod) a Berger de Beauce is ebbe a körbe tartozik ( tartozott?) mégis elvétve,találkozunk velük vizsgán és versenyen. Nem is gondol rájuk senki úgy, mint munkakutyára. Így számon se kérik, hogy miért nem vizsgáznak és versenyeznek széles körben, miért nem méretik meg magukat a hazai versenyeken . A rottweilerrel megteszik pedig nekik se kötelező őrző-védő kutyának lenni , miért nem találhatnának maguknak más feladatot? Miért ne lehetnének terápiás, vagy segítő kutyák, vagy miért ne terelhetnének? Csak elhatározás kérdése, hogy az elveszített őrző-védő képesség miatt, a tenyésztés a puhább, lágyabb, más képességekkel bíró kutyák felé menjen.
Miért is jutott ez eszembe?
1. Részben, hogy a rottweilereken , német juhászokon , még a laikus is számon kéri a munkavizsgát,a kiváló teljesítményt ezen a területen, míg más fajtáknál nem.
2. A HCH cím kapcsán. Elkezdtem keresgélni, hogy a terelő munkavizsga vajon kiváltja –e az IPO vizsgát, ehhez a címhez. HÁT kiváltja !
„Ezt az “FCI Terelő Munkavizsgát” el kell ismernie az összes FCI tagnak és szerződéses partnernek. Ez az “FCI Terelő Munkavizsga Bizonyítvány” a kutyát kvalifikálja a Nemzetközi Szépség Champion címre. A kutyák, melyek teljesítették a HWT-t versenyezhetnek a "munkaosztályban" az FCI nemzetközi kiállításokon. „   2010. 08. 28.