Rottweiler Magazin egy éves története és .....

.....a hozzátartozó szervezetei élet. Az írás törzs része 2006-os, gellery.site.hu oldalon levő képtáramban a képek fölé írtam rövid összefoglalót az eseményekről.  A jobb értehetőség kedvéért most kiegészítettem néhány helyen az eredeti írást , mert annyi év eltelt, hogy szinte senki nem maradt aki át élte az eseményeket és részese volt. Így az utalások kevesek a megértéshez, az adott időszakra.
Minek erre visszaemlékezni ? 
A mai helyzet miatt, mert senki nem érti hogyan jutottunk el idáig. Személyes ellentét , egyéni utálat néhány ember között ? Nem, ennél sokkal több!  
Ami  persze, mint minden, emberi. 2015. 11.10.  

1998. 

A MEOE ROTTWEILER FAJTA SZAKOSZTÁLY működése felfüggesztésre került. Felügyelő biztos Volyka János MEOE elnökségi megbízás alapján. Jani, néhány hónapos munka és támadás után, átadta a feladatot és a szervezetet, Hajdú Sándornak és a következő oldalon levő vezetőségnek. Péter Attila titkár, Forgács Istvánné, Hegedűs Krisztina, Muzslay Róbert , Palló Imre.
Ez az év a 64-es rendelet szempontjából nagyon fontos év volt, mert ekkor kellett pályázni az FVM-ben. 
Itt látszott eldőlni, hogy a továbbiakban ki fogja irányítani a rottweiler tenyésztést, immáron kijelölt és elismert tenyésztő szervezetként.(ez csak remény maradt)
Tudomásul vettem, hogy a mi, az én irányításom nem kell, de azért most nem hagytam magukra őket, mint 1992-ben. Segítettem Hajdú Sándornak a tenyésztési, törzskönyvezési, tetoválási, alom ellenőrzési szabályzat megírásában. Palló Imre az általa kidolgozott (és már használt) munkarészt tette hozzá. Petrás Antal véleményezte a munkarészt, és Kiszeli Hedvig gépelte a sok oldalas anyagot.
Olyan jól sikerült, hogy mindenki dicsérte és Hajdú Sándor no meg a teljes  a vezetőség büszkén vallotta magáénak.
Úgy látszott, hogy lesz béke és egyetértés a rottweileresek között. Hiányzott mindenkinek a Rottweiler Magazin, de sajnos a 390.000-Ft tartozással induló vezetőség nem igazán tudta újraindítani az újságot.  Utána néztünk, és kaptunk segítséget, Tóth Tibortól. Ő addigra már régi rottweileresnek számított, de első kutyája tőlünk volt . Az ő  kapcsolata révén, sikerült a Szelker nyomdával megállapodni és megfizethető áron elkezdeni ismét a Magazin kiadását.
Elvállaltam a szerkesztését, természetesen barátilag, társadalmi munkában. Újabb tanulás következett, hogyan lehet költségkímélő módon előállítani egy újságot.

Első lépésként össze gyűjtöttem a fellelhető és rendelkezésemre bocsájtott anyagokat. Igyekeztem mindenkit belerakni, minden fontosabb eseményt, személyektől függetlenül. Csak tényszerű és valós eredményeket publikáltam, legendák nélkül. Szereztünk szponzort, hirdetőt, de arra vigyáztam, hogy senki ne próbálja "megvenni"az oldalakat, saját maga fényezésére. 

Közben kiderült, hogy a számítógépes előkészítés a legdrágább és legnehezebb az újság előállításában. Sem számítógépem, sem gépíró tudásom nem volt. Hédi ebben a segítségemre volt, rengeteg anyagot gépelt lemezre. Anti cikkeit is ő gépelte lemezre.
Nyakas Gábor egy idő után nem teljesítette az ígéretét, hogy a munkáról ír. Elveszítette az érdeklődését vagy más egyéb dolgok játszottak közre? Nem kutattam.
Sokszor alakult így a dolog, hogy mindenki ígér mindent, aztán egy idő után jelzés nélkül ettünik a szervezeti életből. Végül úgy alakult, hogy a legtöbb ötletet, és anyagot a net-ről , Fajcsák Zoltán küldte nekem.
Nem özönlöttek az információk továbbra sem, mindenki várta a "sült galambot”, vígan elvoltak a saját kis világukban és építették a kutyás karrierjüket.
Született néhány írás, mint a fenti bevezető is , mert Győző megfogalmazta Sanyinak, hogy mit is kéne tennie. Megígértük, hogy támogatjuk, ahogyan tudjuk. Az sem volt titok előtte, hogy ez csak addig szól, amíg a rottweilerért tevékenykedik. Az esetleges simlis ügyeket neki sem nyeljük le, hiába van tőlünk, a két igen sikeres kutyája. Az elmúlt évtizedek után, nyitott szemmel jártunk és nem volt meg a feltétel nélküli bizalom a kezdő kutyások felé.
Elérkezett a feladat, hogy közgyűlést kell tartani. Jegyzőkönyv a vezetőségi ülésről 2000. februárjában.

Figyelem! Fontos a dátum és azok neve, akik a közgyűlést előkészítették. Hiszen az előzetes egyeztetések köztük és az ő "érdekeltségi" körükbe tartozó emberek között zajlottak.

Minden közgyűlés előtt, az amúgy közömbös, érdektelen tagság mozgolódni kezd!Persze csak akkor, ha valódi tétje van, úgy érzik komoly változások lesznek, sérül valamilyen érdekük, billeg a léc, hogy a tenyészszemléken nehézségeik lesznek. 

Találgatás, szervezkedés folyik ilyenkor . Minden elő van készítve. A közgyűlés azért van, hogy mindenki bólintson és a formai dolgok meglegyenek. Látszólag demokratikus döntések szülessenek.
Persze a közgyűlésen azért vannak váratlan helyzetek és minden számítást keresztülhúzó döntések. Ám az elnök személye biztos! Hiszen a "táborok" egy asztalhoz ültetésének egyik feltétele, hogy az elnök személyében megegyezzenek! Így lett Hajdú Sándor a jelölt és az elnök is. 
Közgyűlés beszámoló Hajdú Sándor
Mindenki jól felkészült, jól szervezett közgyűlés volt , csupa pozitívum felsorolással, egyetértés és töretlen szakmai út felvázolásával. A MEOE ügyvezetője na, meg elnöksége maximális támogatásával zajlott minden. 
Rövid idő múlva , ez a hurrá optimizmus alább hagyott! Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelték. 
2000-év vége felé, és 2001-ben már mindenki az előző vezetőség által hátrahagyott veszteségről beszélt ismét! 

"Persze", előtte futottak egy kört, a pénzhiányt a Rottweiler Magazin kiadására próbálta fogni az elnök úr. Számításokkal, tényekkel, bebizonyítottam, hogy ez nincs így, akkor jött az örökölt hiány emlegetése. Nekem nyilvánvaló volt , hogy sumákolás , szabálytalanságok sora van, ismét herdálás folyik , de ezt csak én mondtam , a többiek lapítottak vagy nem foglaltak állást nyíltan.
Minden fórum, aki hajlandó volt érdemben foglalkozni a közösség  ügyével,  azt erősítette, hogy minden szabályos és korrekt, nem hibázik senki , a tudása legjavát adva dolgozik a Klubért. 

Így volt ez az előző vezetőségnél is , viszont az iratokba senki nem engedett belenézni. Vagy megtagadták vagy elkenték, elódázták a dolgot, különböző kifogásokkal. Na, de ne szaladjunk előre , most még a vezetőségválasztó közgyűlésnél tartunk.  A beszámoló elhangzása után, Hajdú Sándor lemondott és a levezető elnöknek adta át a szót.
Ilyen sokan voltunk.


Arnóti Attila volt a levezető elnök.

A választás után , elkészült a csoportkép . Hátsó sor Petrás Antal vezetőségi tag,  Máttéffy Ferenc felügyelő bizottsági tag, Ifj. Sörös László felügyelő biz. tag, Muzslai Róbert küldött,Hajdú Sándor elnök, Kocsis Sándor vez. tag,Első sor : .Krausz Győző küldött, Krausz Győzőné felügyelő bizottság elnöke, Péter Attila titkár, Zámori Tibor vez. tag,
Hurrá! Mindenki optimistán tekint a jövőbe.


Új elnökség a MEOE élén

Ez egy nagyon fontos esemény, ami csak később válik meghatározóvá a szakosztály életében! Ekkor volt a MEOE puccs. A székházat és az irányítást "elfoglalták". A régi elnököt és apparátust egy huszáros akcióval egyik napról a másikra eltávolították a székházból.
Kiderül, hogy az adminisztrációban és a könyvelésben teljes káosz van és hiányoznak iratok is.  Az elismert tenyésztő szervezeti elismeréshez elkészült szakmai anyagunknak lába kélt, eltünt a MEOE központból.
Nekem soha nem volt belőle, mert amint megcsináltam, senkinek nem volt fontos, hogy nekem is adjon egy kész anyagot, magukénak tudták és úgy adták elő, mintha ők készítették volna. Így lettek szakemberek akik értenek hozzá . Nagy segítség volt nekik, mert tudták másolni, variálni, ötletet meríteni belőle később is, hiszen elismert tenyésztői címet sikerült szerezni vele. 
MRTK szervezésében nem vettem részt, tagja soha nem voltam. Addigra én már egyáltalán nem akartam a Hajdú Sándor irányításával bármit is csinálni. Sőt, abban sem hittem, hogy valaha is lesz közös, értelmes munka a szakosztályi élet szervezésében. (június, augusztus)

A MEOE vezetőségének változása némileg átrendezte az érdekviszonyokat. Gondolom nagy egyeztetések, súgás-búgás lehetett. Győző beszélgetett sok kutyással, én meg az újság kapcsán, érzékeltem a változást. Akkor Győző még egyszer nekirugaszkodott, és pontokba szedte Sanyinak mi legyen a követendő út, a megváltozott helyzetben.


Közben próbáltam a tenyésztőket rávenni, hogy mutatkozzanak be , ismerjük meg őket az újság lapjain is. Levelet írtam 60 tenyésztőnek . Tényleg elment a hatvan levél, az újságba csak később tettem be, a válaszok után. Azért pont annak a hatvannak, mert ők voltak tagok nálunk. 


Sirocco, Kharon, Locomotiv, Grand-King, Rotthunter, Mitrópai, v.d. Stone Age, Külteleki kennelek vállalták a bemutatkozást.

Próbálkoztam érdekes témákat megjelentetni, törtem a fejem mi érdekelné a rottweilereseket .Sokan hivatkoztak arra, hogy nincs hol és hogyan felkészülniük a vizsgákra, ezért indítottuk egy a sorozatot. "Hogyan készítsük fel". Nyakas Gábor elvállalta az írását. Később elvesztette az érdeklődését, vagy más dolog volt a háttérben, nem tudom. Petrás Antal végül befejezte.

Másik téma a tenyészszemlék. Lépni kellett volna előre , mint elképzeltem én azt tíz éve. 
Tenyész alkalmassági vizsgálat 1

Az új (régi) szabályzat nyilvánosságra hozatalával és a cikkekkel jeleztük merre kellene haladni. Igyekeztünk, hogy mindenki megértse, hogy ez az irány sokkal hasznosabb lenne a fajta érdekében, mint a Top listák és kiállítási versengések erőltetése.
Persze sose maradt ki a kiállítási beszámoló sem, csak nem az volt a legfontosabb.
Eltelt a nyár, jött az ősz . Én magam már nagyon "nem szeretem" hangulatban voltam. Állandóan a sírás-rívás, variálás.  Bosszantott az értelmetlen gáncsoskodás, a tehetetlen szájtépés.

A szokásos mantra, sem maradt el, kevés a pénz, nincs támogatás. 

Mivel a vállalt feladatot szeretem elvégezni, minden szabálytalanságra felhívtam a figyelmet, összefoglaltam mi nem jó, mire kellene figyelni inkább. Először szóban, majd írásban is, hogy nyoma maradjon. Kezdetben csak a Hajdúnak, később a vezetőségnek is, hogy egyforma történetet halljanak, mert gyanítottam, hogy egymással sem beszélnek őszintén, nem csak velem.

Nem volt kötelező és nem is hívtak a vezetőségi ülésekre, nem vontak be a döntésekbe, így csak arról írtam a magazinban , amiről tudtam, láttam, , hallottam, olvastam a Kutya újságban, az éves tervben. Mikor untam a szájtépést összefoglalót készítettem. Persze valójában ez sem érdekelt senkit. Mint utóbb kiderült, a Magazin léte sem, vagy csak úgy nem, ahogyan én csinálom, de ezt nyíltan nem mondta senki, csak az év végén derült ki, hogy igen más irányt vettek a dolgok, mint az eredeti ígéret, elhatározás volt, a megválasztásukkor.

Ez volt az utolsó rottweiler magazin, ami megjelent .

Ez volt Hajdú kísérlete,hogy  saját elképzelése szerint folytatja a dolgokat, átvette a Magazin szerkesztését. Az indok: Székesfehérváron egy nyomda elvállalta, hogy kedvezőbb áron és jobb kivitelben készíti el, mint a Szelker nyomda. Aztán amikor levittem az anyagot Székesfehérvárra , kiderült, hogy egész másra gondoltak és persze a számítógépes előkészítés, náluk is plusz költség, nem is értik a kutyás dolgokat, amit összeállítottam. Hajdú nem tudott segítséget adni nekik, ezért én lementem Székesfehérvárra, de sem a költséget, sem a több órás utat, időt, nem vállaltam hosszútávon , így megnyerték az újságot maguknak.
Telis teli hibával elkészült az újság.

Ugyan ez a decemberi szám, de valamikor januárban lett kész. Ezt már nem volt pénz kifizetni. Később kiderült a Szelker nyomdának is adós maradt Hajdú egy jelentős összeggel.
A szakosztály számláján addigra nem volt pénz, sőt veszteség halmozódott fel. Azt kommunikálták, hogy a magazin kiadása emésztette fel az összes bevételt, ezért van hiány. Itt egy hosszabb levelezés következett az elnökkel, vezetőséggel, ahol levezettem, ez miért nem igaz. Tudtam semmi nem stimmel. Ismét egy hazugsághalmaz előtt állunk. Mivel a felügyelő bizottság elnöke pozícióm megengedte, megnéztem a szervezet teljes gazdálkodását, pénztárkönyvét, számlákat. Sok-sok szabálytalanságot fedeztem fel, hamis számlákat, jogosulatlan kifizetéseket. Ezt a megfelelő fórumokon jeleztem is. A vezetőségnek, a MEOE felügyeleti szerveinek.
Levél a MEOE elnökének 1
Levél a MEOE elnökének 2001. szept.
Levél a MEOE elnökének 3
Országos Felügyelő bizottság levél 2001
Felügyelő bizottságnak levél 2. oldal
Nagy István elnök részére
MEOE jogi bizottság elnöke
Elnökségnek 2002. 04. 22.

Ezeket ide tettem fel még 2006-ban,
most nem teszem ide, de ez is megnézhető , olvasható.  
Felvetődött, hogy közgyűlést kellene összehívni, mert az évek óta nem volt és az elnök sem lemondani, sem elszámolni a hiánnyal nem volt hajlandó. Nekem, mint a felügyelő bizottság elnökének lehetőségem lett volna közgyűlést összehívni , de nem volt taglistám. Így rábíztam a vezetőségre, hogy ha tudnak listát szerezni és valóban komolyan szeretnének közgyűlést, kérdezzük meg a tagokat érdemes-e energiát fektetni a dologba.

Hiszen ha a tagok érdektelenek, nekik nem fontos, nekünk miért lenne az? Nekem különösen? 

Hiszen csak negatív visszajelzés ért, amiért próbálok a köz-ért tenni. Megfogalmaztam én hogyan képzelem a tagok tájékoztatását és miként hívnám össze a közgyűlést . A kép nagyítva olvasható. jobb egérgombbal képre kattintva , kiválasztani megnyitás új lapon , ott az egeret a képre húzva megjelenik a + jel, amivel nagyítható a kép és olvashatóvá válik a szöveg. 

A levél végül is nem ment el. Nekem nem volt taglistám. A vezetőség meg mást gondolt. 
Amikor végképp elegem lett  2002. 10. 29. Leírtam, hogy itt a vége .
Majd jött a szakosztály felfüggesztő határozata. 2003.


Senki ne gondolja, hogy ez azért született, mert bárki kivizsgálta volna, vagy érdekelte volna, hogy hova tűnt a pénz, avagy miért működött a szervezet szabálytalanul.
A háttérben folyt a szervezkedés.
Hajdú Sanyi úgy próbált kibújni a felelősségre vonás alól, hogy elkezdte támadni a MEOE vezetését, szakmai munkáját.
Farkasházi Miklós fémjelezte MESZ-be KORMÁNYOZTA az MRTK ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET hajóját. 
Ez a szervezet, mint tudjuk nyíltan a MEOE megszüntetéséért, felszámolásáért küzdött! 

Gyakorlatilag 1998-től 2005-ig zajló pereskedés vége, ma látható!-írtam én 2006-ban!!!!
Tessék megnézni, utána olvasni! Kutya.hu = Az ebtenyésztés jogi környezete, Archív, Kutyaszövetség újság cikkei!
Szóval: minden támogatásunk, egyetértésünk, ami a rottweilerfajta érdekében esetleg maradt Hajdú felé, végképp lezárult. Hiszen Farkasházi Miklós tevékenységét jól ismertük még abból az időből, amikor a MEOE főtitkára volt!( 1988-előtt)  Hiszen Juhász Lacival is ezen "vitatkoztunk", ezért nem támogattuk törekvéseit, pedig jó barátságban voltunk sokáig.
Az elismert tenyésztő szervezet megalakítása MEOE, Nagy István egyetértésével történt, a szakma felé elmozdulás jegyében! Nem azért, hogy a MEOE ellen lépjen fel! 

Egyértelmű volt, hogy az az irány számunkra követhetetlen és ezt nyíltan el is mondtuk Hajdú Sándornak és minden érintetnek. Mint később kiderült a Petrás-Kiszely duó folyamatosan kapcsolatban volt Hajdú Sándorral. A szakosztály dolgait nekik adta át, mint ahogyan az elismert tenyésztő szervezetet is. Néhány évig altatták a szervezetet, majd elővették, mint nyulat a kalapból, átalakították ,és az elismerés iránti kérelmet újból beadták. Meg is kapták az elismerést , mert a MEOE-t támadó szervezethez és emberekhez csatlakoztak. 

Ugyan egy lépést nem tettek a közösség, a fajta tenyésztése érdekében, de jól elvoltak az Elismert tenyésztő szervezetükkel. Fenyegetőztek, megpróbáltak mindenkit rákényszeríteni , hogy hozzájuk csatlakozzanak , de ez nem sikerült Így nem maradt más, mint vártak a megfelelő pillanatra, amikor "ők jönnek".Ez a pillanat 2013-ban jött el. Államosították a kutyatenyésztést, kötelező érvénnyel az Államilag Elismert Tenyésztő Szervezet határozza meg a fajta sorsát. Pénz és anyagi eszközök hiányában, ez semmi mást nem jelent, minthogy a tenyésztőknek kellene felépíteni az új szervezetet. Az ő befizetéseik teremtenék meg az adminisztrációs költségeket és abból lehetne fizetni minden járulékos költséget, ami egy szervezet működtetéséhez kell. 

Csakhogy az elmúlt 17 év alatt a fajta népszerűsége csökkent, a tenyésztési kedv gyakorlatilag nullával egyenlő.  Egy dolog állandó. A szembenállás, áskálódás , egymásra mutogatás . 

A 2003-ban történő felfüggesztés utáni időszak , szintén izgalmas téma és kacskaringós. 
Csak néhány írás , emlékeztetőül  arról az időszakról is. 
Na, akkor próbáljuk kitalálni, hogy miért is szerettek volna a vezetőségből eltávolítani?!

Mi az aktualitása egy 2004-es eseménynek 2011-ben? folytatás . http://tunde54.blogspot.hu/2011/10/folytatas.html

Mi zajlik a háttérben?

Végül OMSE tenyész szemlére kényszerültünk

Miért nem MÁRK tenyészszemlére mentünk?  
A MÁRK folyamatosan MEOE ellenes volt, a megalakulása óta. Ennek ellenére tettünk egy kísérletet, MÁRK  tagok lettünk.  Oka 1996 eseményei miatt,1997 évben a MEOE szakosztály tagságunkat megszüntették, fegyelmi vétségre hivatkozva.

Egy év évig volt a MÁRK Budapesti helyi szervezet,  amiből lett újabb tanulság. 
http://tunde54.blogspot.hu/2011/12/mark-budapesti-teruleti-csoport-1998.html

2015. 11. 11.

WS'94 ES'94 BS'94 KS'93 WJS'91 Ken vom Schwaiger Wappen - ADRK Klubsiger 1993.


WS'94 ES'94 BS'94 KS'93 WJS'91
Ken vom Schwaiger Wappen
SchIII FH AD IPOIII Gek. 9-24-94 (Wallhausen) HD-

Mit takarnak a neve előtti betűk, számok, rövidítések?

Világgyőztes 94-ben Európa győztes 94-ben Bundessiger 94-ben Fiatal Világgyőztes 91-ben (FCI rangos nemzetközi kiállítások)
ADRK Klubsiger 93-ban (a fajta legrangosabb tenyész kiállítása! )

A neve utáni rövidítések?

Védőkutya vizsga hármas fokozat (magas fokon képzett) Der Schutzhund 3,
FH= Nyomkövető vizsga,
AD = kitartáspróba,
IPO3 = nemzetközi védőkutya vizsga 3 - as fokozat, régen a Sch és az IPO picit eltért egymástól, főleg az őrző-védő ágazatban. Ma egységesen IPO van. 
Gek. 9-24-94 (Wallhausen)= 1994. szept. 24-én Wallhausenben   rendezett körungon  gekört , azaz megfelelt, bevizsgált –ez is egy olyan kifejezés , amit csak szakszótárból vagy leginkább  kutyás kifejezésként lehetett érteni.
HD - = csipőizületi displázia szűrés eredménye mentes


Testvérei : alom testvérei , vagy anyai, vagy apai ágon  testvérei. Több magyar vonatkozást is találsz!

Mennyi-mennyi sok eredményes kutya!  Mellette mennyi lehetett, akik voltak, megszülettek, éltek,  de,  nem bukkant elő , mert nem vezették fel kiállításon, tenyészszemlén, vizsgán, vagy bármilyen nyilvános rendezvényen sem, vagy nem volt említésre méltó utóda, mert olyan „kizáró „ hibája volt, amiért csak hobbi, családi kutyaként élt ???

Nem csak a tenyész kutya, a jó kutya és nem csak az a mérce, mennyire hibátlan! Viszont csak így tartható fent egy fajta minősége, ha látod, tudod,  hol tartasz a tenyésztésben , miben kell erősíteni, javítani és mi az amit muszáj megtartani , hogy azt mondhassuk rottweilerünk van !!!!

Ezt "fordítottam " , A Rottweiler Magazin-ban tettük közzé 2000. augusztusában : Ken szülei, nagyszülei :
American, International, European, and World Champion
87 BJS, 88 Aus. BS, 90 ES, 90 WS
1996 USRC Club Sieger
ARC Gold Producer, Multiple Top Stud Dog

BENNO Von Der Schwarzen Heide

SchH III, FH, IPO III, AD, ZTP, CGC, TT, HD-, Korung,
OFA Good Hips, Eyes, Heart Certified

Benno az első fotón még Meixner úr tulajdonában, a másodikon pedig amerikai tulajdonosával. A linkeken bővebb információ található. 


Vicky vom Schwaiger Wappen
SchH III, FH, AD, ZtP HD-

utódai
testvérei 
Nem találtabb több fotót róla , csak ezt az egyet. 

Érdekes adalékként a nagyszülők 
Benno apja:
WS'86 AS BISS Int / Am CH

Santo vom Schwaiger Wappen

SchH III, FH, IPO III Gek.bis, HD +/- RO- Ő is amerikai tulajdonban volt , ezen a fotón az álló és a fejkép ő, a harmadik fotón a fia, Benno. 
Anyja : 
             
HD - SchH III Gekört, AD, FH, ZTP, BH,
ADRK 57954, multi V1, HD- Nem találtam egyetlen fotót sem róla. 


A fotón: Vicky , alatta levő fotón Nancy
Vicky apja: DM-FH'85
Karo vom Schwaiger Wappen
SchIII AD FH Gek.b.EzA 5-25-86 (Aldingen) HD-
anyja: Nancy vom Schwaiger Wappen SchH III Gekort bis EzA
http://pawvillage.com/pedigree/dynprofile.asp?ID=OA8JYGW9QO

Bővebb információ a linkeken .
2016. kiegészítés  
Keresgélés közben mindig előbukkan egy-egy érdekes fotó. Mások emlékei, megosztásai , újságokban megjelent hírek. Így találtam meg ezt a fotót is.(1993)
 


Vizsgaszerű formagyakorlatok, vagy ösztönös képességek ? Örök kérdés.

Az ember szerepe az őrző-védő munka során, nem elhanyagolható. Saját példán át mutatom be, videó felvételek, emlékek segítségével. 

1989-ből legyen itt az első példa. Siroccó Gigi. Erős egyéniségű, domináns kan, aki nagyon odatette magát minden megmozdulásban. A vezető szerep csak az övé lehetett. Ez kölyök korban még nem annyira látványos , de határozott jelei vannak. Ő Győző kutyája és 10 hónapos.  

Nálunk született, nálunk nevelkedett, így csak önmagamat kellett legyőzni, hogy nem esek el, bármi történjen is. 14 éve volt rottweilerünk, ő a 7. a sorban. Anyja, nagyanyja, apja, nagyapja is nálunk élt, így nem kellett találgatni vajon, mit miért csinál.  A hétköznapi helyzetekben jól tudtam őt is kezelni, de a kiképzés része Győző feladata volt. 

Itt még mindig nagyon kezdő voltam az önálló kutyakiképzés terén, de sajnáltam volna kihagyni a lehetőséget, ezért lesz ami lesz alapon belevágtam, és bevittem Gigit a gyakorlásra. A kíváncsiságom erősebb volt , mint a félelmem.
Arra emlékszem, hogy nehéz volt Gigivel egy helyben maradni, de nagyon akartam jól csinálni! Ma és mindig rácsodálkozom a videóra, hogy vajon miért görnyedek ? Így könnyebb volt talpon maradni? Rövid volt a póráz? Akkor így oktatták? Pontosan nem emlékszem, de is is. 

Az így is látszik , hogy a tíz hónapos kutya azonnal és jól fog. Martin Németországból érkezett, a kutya ez előtt, nem, hogy nem látta a segédet, de még őrző-védő tréningen se vett részt ! 

Abban az időben a fiatal kutyákat nem tréningezték, fejlesztették, csak egy éves kor után kezdtek az őrző-védővel foglalkozni. Ráuszították a kutyát a "csibészre" és a kutyának azonnal, bátran hárítani kellett a támadást ! Harapnia kellett!

Képesség felmérés gyanánt, egy palánk mögül támadás elhárítás gyakorlat volt, az engedelmes vizsgán. Ez árulkodott a kutyák ösztönös képességéről. Amit itt látsz, merőben újszerű , meglepő technika volt. 

A segéd felkészültsége és a felszerelés is!

Kényszerrel, eresztett minden kutya. Büszkén ráncigálták a nehezen eresztő kutyát.  Szerették a kemény kutyákat, akik nem törnek meg a durva fegyelmezés súlya alatt sem. Ez egy értékmérő volt , ha a kutya bírta a verést. "Nem botos" -hangzott el a kutyás szlengben ilyenkor. Akkor is voltak gyáva vagy puha kutyák, de azokat némi megvetéssel , lesajnálóan emlegették.  Más volt a szakma akkor.

Nézd Gigit Győző kezében, másnap !  Felvezetésben, elvárásokban , irányításban ég és föld a különbség hozzám képest !  A videón a másik fontos mozzanat, hogy Wolfgang figyelmezteti Győzőt, hogy túlságosan erőszakos, domináns a kutya felett! Néhány  év eltelt még ezután, mire megtanultam, hogy hogyan kell jól irányítani az erős, domináns kutyát az őrző-védő munka alatt. Persze ennyire jó segéddel, még sokáig nem volt alkalmunk gyakorolni. Ez egy kivételes alkalom volt. 
A tanfolyam után visszazuhantunk a magyar valóságba. Se felszerelés, se védőkar , se korszerű kiképzési ismeretek nem voltak még abban az időben. Vagy tíz év eltelt mire ilyen szintre eljutottak a hazai kutyások , amit akkor Martin és Wolfgang bemutatott.

Én , a tanultak alapján, sehogyan se értettem, miért vannak lemaradva a hazai kutyások. Miért nem 
FOGADJÁK EL AZ ÚJAT, JOBBAT? Miért nem tanulnak, miért nem tanulják a korszerűt, az eredményesebb módszereket? Hiszen mindenkinek ezer lehetősége lett volna a tanulásra a világ útlevél bevezetésével, majd rendszerváltással. Minket akartak megsemmisíteni, eltávolítani a szervezeti életből, soha nem a tanulásra koncentráltak. 

Ma is felteszem ugyan ezt a kérdést. Miért nem az újat, jobbat? 

Vajon miért ragadtak le a hagyományos,"katonásdi, szolgálati"  kiképzés másolásánál nagyon sokan? Miért hiszi ma mindenki, hogy ez az őrző-védő kutya ismérve, ha megtanítjuk fogni, felugatni? Tudja bárki is, hogy miért éri kritika a "tanított", jó  ösztönös képességekkel nem rendelkező kutyákat? Miért , hogyan akadtak meg a rottweileresek a fejlődésben? Költői kérdések után a

Második példa. 
Rábukkantam erre keresgélés közben, kedvtelve nézegettem, hiszen Úzót imádtam
Sok időt töltöttünk együtt (9 évet) sok remek utóddal örvendeztetett meg minket. Már nem voltam kezdő az önálló kutyakiképzés terén, sok kutyán voltam túl.
Bátran vettem részt az őrző-védő munkában, hiszen megtanultam talpon maradni, jól irányítani a kutyát. A videón nagyon nyugodt vagyok, erőlködés nélkül, látszólag lazán vezetem.

Harmadik példa .   Dezsivel  szembetűnő a különbség , ki is van kötve. Talán látszik, hogy Úzóhoz képest mennyivel nehezebb dolgom volt vele.


Gondolhatnánk Úzót könnyű volt vezetni, kevésbé volt ösztönerős, irányíthatóbb volt, vagy több kényszerrel tanult, avagy sok év telt el és én jelentősen meggyengültem. Sose voltam erős, így ezt kilőhetjük fő okként.
Az évek alatt több mentális és fizikai erőre tettem szert, mint ami volt ifjúságom idején. Továbbá nem elhanyagolható a kiképzői rutin és tudás sem, bár bárki azt gondolhatja sose csináltam, hiszen nincs versenyző múltam és teljesítmény bíró se vagyok. Sőt még segéd sem. 
Miért ez a megjegyzés? 

Azért, mert a kezdő kutyások felé azt közvetítik rendre, tudást szerezni, csak ennek a birtokában lehet. Aki versenyző, teljesítménybíró, segéd, az tud , a többiek meg tudatlanok. Mennyire nincs így, abba most ne menjünk bele! LÉPJÜNK TOVÁBB !

Nem tagadom, vannak helyzetek, amikor nagyon össze kell szednem magam, hogy talpon maradjak, ha Dezsit, Lilut vagy Cintarellát vezetem , de néha magam is meglepődöm, mennyivel gyorsabban , ügyesebben reagálok helyzetekben , nálam sokkal, de sokkal fiatalabbaknál .

Szóval a titok, nem a fizikai erő, de a rendszeres gyakorlás , fegyelmezés , szoros kapcsolat , ami az évek alatt kialakul KÖZTEM ÉS A KUTYA KÖZÖTT.  

Úzó a videón öt éves, születésétől sokat foglalkoztam vele, rendszeresen jártunk kutyaiskolába. Akkor még nem volt óvoda, de természetes módon a kutyaiskolába hordtuk szocializálni a kutyákat. 
Ő is Győző kutyája volt, így neki nagy része van abban, hogy dominanciája, határozottsága ellenére , könnyen kezelhető kutyává vált, pont úgy, mint annak idején Gigi. 
Viszont őt már "tudtam küldeni és tudtam leállítani." Bárhova vihettem magammal , nem kellett izgulni, hogy balhét csinál, de azt is tudtam bármikor megvéd , ha kell. Fegyelmezett, megbízható kutya volt és én is maximálisan megbíztam benne. Semmilyen reakciója nem ért váratlanul, pontosan értettem és irányítani is tudtam. 
Már nem csak a hétköznapi helyzetekben, de a vizsga szerinti őrző-védő gyakorlatok alatt is.
Így van ez és így is volt mindig, minden kutyánknál. 

Így lesz Dezsivel is, de az itt bemutatott videón még csak 11 hónapos. Az eltelt idő még nem elég, hogy a teljes fegyelmezettség birtokában legyen. 
Még csak az ösztönös képességei  alapján  reagál. 11 hónaposan ez a harmadik őrző-védő tréningje. 8 hónaposan, junius elején, az első Viktorral, 9 hónaposan junius végén a második. Ez rögtön idegen pályás, idegen segéddel volt Gödöllőn.  Augusztus végén , ez a harmadik alkalom. Ezen a pályán se járt még , ezt megelőzően.

Az őrző-védőhöz kapcsolódó örök kérdés

Mit tenne a kutya, ha engem megtámadnának? Megvédene, mondtam határozottan.

Majd meséltem a történetet, a legfrissebbet, Dezsi ösztönös reagálásáról , a reggeli sétánálMivel nem horror és gyilkos kutya rémképe rajzolódott ki, a történet elbeszélésében , az emberünk tovább hitetlenkedett. Na, de mégis, ha a kutya határozott magatartása nem lenne elég visszatartó erő?
Mi történne, ha komolyan megtámadnának ?
Senki nem merte még megpróbálni, mondtam én , mosolyogva. Nem kockáztatják, hogy nem tudom megtartani a kutyát és engedem harapni! A harci jelre a kutya azonnal reagál ! Én meg engedem is, hogy reagáljon! Teszem ezt azért, mert biztos vagyok a dolgomban. Nem csak küldeni,de leállítani is tudom a kutyát!

Harapni ösztönösen is tud( lásd a fiatal kutya reakcióját a videón ) , de vezényszóra befejezni a harcot, csak  képzett, tiszta fejű, kézben tartott kutya tudhat ! Az én kutyám ilyen (lesz/van), de kiképzés nélkül is látszik az erő és a határozottság , amikor akcióba lendül !

Az oly sokat emlegetett "ösztönváltások " jelentősége így válik érthetővé, a gyakorlatban. Éles helyzetben a kutya azonnal reagál, de csak akkor lép akcióba, ha én engedem , majd a veszély elmúltával, hamar megnyugszik és mi lazán sétálhatunk tovább!  
Látszólag önállóan cselekszik, de ez csak kezdetben van így, hogy ösztönösen reagál, később ezt kiképzéssel ellenőrzésünk alatt tartjuk.  Avagy tovább fejlesztjük, tréningezünk, attól függ mit szeretnénk elérni a kutyával! 


Nálunk mindig határozott cél volt, hogy a kutyának  olyan fellépése legyen, hogy senkinek eszébe se jusson provokálni őt! Ám, ha mégis megteszi, a kutya azonnal és gondolkozás nélkül, tegye oda magát ! Ez volt a vezérfonal a tenyésztésben, a hétköznapokban is. Mindeközben egy kítünő küllem szintén fontos elvárás volt.   

A maga idejében régen és most is, nyilvános rendezvényen, vizsgán, tenyészszemlén vettem részt. Felvállaltam, amit tudtam. Azt is, ha valamit nem csináltam meg. Pl. Nem mentem kijelölt orvoshoz, nem tartottam be a kitalált határidőket, nem vizsgáztam, nem preferáltam a más által kötelezően előírt szabályokat. Ezzel szemben nyíltan felszólaltam, ha nem értettem egyet valamivel. Nem volt titok, takargatott dolog még akkor sem, ha elég erős lélek kellett a sok rosszindulatú kutyás céltáblájának kitenni magam. Na, de hát a tudást nem adják ingyen, így gyűlt, csak gyűlt a sok tapasztalat. 

Őrző-védő tréningen helytállni a kutyával, az sem kis feladat, de élesben rendezvényen még stresszes is. Főleg akkor nehéz nekiindulni, ha a kutya nehezebb és erősebb, mint én magam. Fejben és fizikailag is megterhelő feladat. Ehhez hozzáadódik, hogy a környezet se könnyíti meg a dolgunkat. A sok "városi legenda" nem önbizalom növelő. Folyamatosan azt éreztetik az emberrel, hogy sose sikerülhet. 

Azért így is megszületett az én válaszom a címben feltett kérdésre. 

Az ösztönös képességek, adják az alapot, hogy a vizsgaszerű formagyakorlatokra kiképezzük a kutyát. A jó képességek szükségesek, jelentősen lerövidíti a kiképzésre szánt időt. A kutya megbízhatóan, jól teljesít, öröm vele a munka. Vizsgán, versenyen is fel lehet vezetni, de az egy plusz lehetőség. Sikeressége a kiképző személyétől legalább olyan mértékben függ, mint a kutya képességeitől.  
Erdeti írás dátuma : 2015.07.24. Szerkesztettem , kiegészítettem : 2017.08. 24. 

Benno von der Schwarzen Heide, Doc von der Teufelsbrucke, Falco von der Teufelsbrucke

Kiállításon , munkában sikeres szuka, tenyész szuka lesz? 

Természetesen a cél ez, hiszen az eredmények után új elképzelések is megfogalmazódnak. Folytatni az elődök útját, vagy csak a tenyésztésben további sikereket elérni ? 

Mindenkinek más a motivációja és a lehetőségei. Beát és a szüleit , bemutattam itt és itt

Folytatom a sort, sikeres utódaival. Na, nem mindről, csak az népszerű kutyákból gyűjtöttem néhányat. 
Ennek a fedeztetésnek, nagyon sok lenyomata van , a  magyar rottweiler állományban is.  

Int/Am Ch WS90 ES90 BJS87 O-BS
Benno von der Schwarzen Heide
SchH III, FH, IPO III, ZtP, TT, AD, CGC

BS'90 / '91 / '92, BJS'88, KJS'88, O-BS'91 FCI Nemzetközi CH
Bea von der Teufelsbrücke SchH III, FH, AD, IPO III, Gekort bis Eza, ZTP (04.89)

utódok :balról jobbra Doc -Doc-


KS/ES/Int/Deutche CH Dorle von der Teufelsbrucke SchH III, FH, AD, BH, ZtP (F)
Am CH Darling von der Teufelsbrucke RO-28527G24F (F) 6/10/1989
Multi-Siegerin '91/ Beautiful in Show'91 Dina von der Teufelsbrucke SchH I, BH, ZtP(06.91), HD-frei (F) 6/10/1989
INT.CH, O-KS' 95, IFR Sieger Doc von der Teufelsbrucke SchHIII, FH, AD, BH, Gek, HD- (M) 6/10/1989Int/DT VDH CH, ES'95 KS'94'95 Falco von der Teufelsbrucke SchIII FH BH AD IPOIII Gek.b.EzA 5-18-96 HD- (M) 11/24/1990

Ferro von der Teufelsbrucke SchIII FH AD BH Gek.b.EzA 5-18-96 HD- (M) 11/24/1990
Face von der Teufelsbrücke

WJSgrn '92, KJSgrn '92 Face von der Teufelsbrucke SCH1 AD ZtpR (F) 11/24/1990

Fee von der Teufelsbrucke BH HD- (F) 11/24/1990
http://pawvillage.com/pedigree/dynprofile.asp?ID=ORKACHBK75A linkekre kattintva válik láthatóvá, hogy milyen sok nyoma marad egy egy sikeres kutyának. Testvérei, utódai megtalálhatóak, megnézhetőek. Láthatóvá válik, miként kapcsolódnak össze, merre viszik jó hírét a fajtának a világban! Némi tenyésztői, kutyás tapasztalattal az is látszik milyen hatással van az adott állományra az éppen aktuális "kiemelt tenyészállat". Az adott kor "sztár" kutyája. 

Mint minden múltbéli eseményhez, ami személyes élmény, kapcsolódik több történet. Visszaemlékezem, és azonnal beugranak a kapcsolódó érdekességek, amire már évekkel ezelőtt felfigyeltem, de nem volt miért elmesélni. Aki megélte, úgyis tudja, gondolom én ezt számtalan esetben. Aztán rájövök, hogy dehogy is! 

Most ide teszem Benno von der Schwarzen Heide "legendájának" rövid történetét. Azt, amit én láttam belőle . Valóban láttam a kutyát , mivel ott voltam a 20. Klubkiállításon. A győztes osztály kan mezőnyét (meg az összes többit) nagy figyelem kísérte.  Mivel katalógust vettem, jegyzetelni is tudtam, de később nagy táblákon, az ebédlő sátorban ki volt függesztve az eredmény. Jani fantasztikus fotókat is készített, no meg én is néhányat. Évekkel később, aztán volt lehetőségem feltérképezni a kutyákat, a "tenyész könyv " alapján vagy más apropóból.

Ennek a kiállításnak a története ITT    Ekkor még Noris , no meg Ingo volt az érdeklődésem középpontjában. Ingónak "szurkoltam " , hogy sikerüljön a Klub Győztes címet megszereznie. 1988-ban láttam már, így "ismerős" , ráadásul nekem tetsző kutya volt. 

Beno legendája, jóval később Amerikából ért ide Magyarországra.
Kis kerülővel innen:   https://vonevmans.com/benno-von-der-schwarzen-heide/

Meixner úr eladta. Nagyon sok pénzért. Még, több kutyával így tett később is, de ez egy teljesen természetes lépés volt, amire mi még akkor nagyon rácsodálkoztunk.

ADRK Nyilvános adatok

A tenyésztést el kell kezdeni valahol.Visszatekintés a kezdetekhez - ADRK 1968-1969. 
Nem itt kezdték el a fajtát tenyészteni  itt már 70 év van mögöttük. Ám ezektől az évektől nyilvánosan közzéteszik a törzskönyvi adatokat, nyomtatott formában. Minden tenyésztő alanyi jogon megkapja  , aztán az évek múlásával megvásárolható bárkinek. Néhány oldalt másoltam le a 167 oldalas könyvből, ami két év tenyésztési adatait tartalmazza. Aki nem ért hozzá, az is láthatja a számokat . 

Nem egy - egy ember próbálkozása a tenyésztés , de összehangolt munkával, közösen haladnak előre. A nyilvános adatokkal láthatóvá válik a törekvés merre szeretnének haladni, a statisztikai adatokkal  látszik az eredmény is!  Így lehet építkezni, a hibákat kiszűrni. Titkolózással, hazugságokkal, a valóság színezésével, csak rögzíteni lehet a már meglévő hibákat, tovább szaporítani a bajokat.   

Aki nem ért a tenyésztéshez, nem tud németül az is láthatja a számokat ! Egy már meglévő adatbázisra, eredményre építkeztek a tenyésztők, tenyésztésirányítók , majd  később, egyre többen és többen csatlakoztak hozzájuk. Egyre több és több ember vállalta be, hogy tenyészteni fog ! 
Ott az ADRK-nál , akkor tud tenyészteni , ha már van tenyészthető kutya a birtokában! Felnevelte, felvezette tenyész alkalmassági vizsgálaton , ahol tenyészthető minősítést kapott a kutya. 
Megfelelő körülményeket, felkészültséget is igazolni tud. 

Nem tenyésztéssel kezdi, mert sok címet gyűjtött a kiállításon  és nem ettől hiszi el, hogy tenyészkutya birtokában van. Bizony rákényszerül, hogy a kiképzés alapjait is elsajátítsa, mert a kutya jó őrző-védő képességét munkára való alkalmasságát be kell mutatni a Ztp-n. 

Segítik ebben, minden információhoz, szakanyaghoz hozzá jut, hogy elindulhasson a tenyésztővé válás útján ! 

Ettől még nem tudnak automatikusan jobban tenyészteni az ADRK háza táján sem , csak egy jól működő rendszer résztvevőjeként , látványosabb a siker. Tisztán és világosan látszik minden eredmény és az oda vezető út is. Megbecsülik, támogatják, elismerik , cserében tisztességes , korrekt, őszinte magatartást várnak tőle , no meg az állatvédelmi törvény betartását. 

Nem sorakoztat a saját szervezete egy igénytelen konkurenciát a tenyésztői mellé , (több pénzért sem) de minden szinten a tenyésztésben eredményes, fajtatiszta, kiváló kutyákat propagálja ! 
Na, de nézzünk meg néhány oldalt, további szószaporítás helyett !33 oldalon sorolja a vizsgákat, vizsgán részt vett kutyákat. Ami figyelemre méltó, hogy a kutyák nem csak egy vizsgát tesznek, de több megmérettetésen elindulnak velük. Azonos szinteken többször vizsgáznak, így versenyeznek.
6 oldalon felsorolja azt a néhány  tenyésztésből kizárt kutyát. Nem takargatja a szeme elé került hibát, tudja, hogy ez bármikor előfordulhat.
A rottweiler diadalútja ezektől az évektől indult. Hatalmas népszerűségre tett szert világszerte. Az elődök erőfeszítéseit, az utódok aratták le , majd folytatták a megkezdett munkát ők is tovább. Nem kérdőjelezték meg, az addigi eredményeket, de építkeztek rá. 
Részletesebben a KÉSŐBB kiadott könyvekről ITT és ITTADRK KlubSiger' KlubJugendSiger' szukák 1971-1979-ig


KSG'71, BSG'73  Dolli von der Meierei  SCHIII  született: 28. február 1969

KJS'71 JBS'71 Dixi vom Hasenborn SchIII Gekort bis Eza HD +/-

KS’72 Edda vom Schloß Ickern, nincs fotó KJS Corri vom Simonskaufl nincs fotó

KS''73 Afra vom Haus Schöttroy SchH 1 HD +/- nincs fotó

KJS’73 Bonny v Haus Schöttroy nincs fotó 

KJS'74 JUGENDBESTER'74 Andra v Fusse der Eifel   VPG 1 HD +/-
http://de.working-dog.eu/dogs-details/40486/Andra-vom-Fusse-der-Eifel 
Int'l CH ES'74 BS'75 KS'74 VDH-S Anka vom Lohauserholz  SchHIII FH HD +/- Gek.b. EzA 

1975. Biene v Geiselstein fej kép
                   
KJS'75 Dixi v Hause Hägele nincs kép

 KSg'76'77, BSg'76'77 Asta vom Lohauserholz   SchHIII, Gekort bis Eza

KJS ’76 Zandra Kapenborgh nincs kép, adat: Zandra Kapenborgh, 355655, WT: 17.03.1975, Klubjugendsiegerin
Z: Jean Vandereyken, 3290 Diest / Belgien
B: Willy Nysen, Tolbareel 97, 2130 Braschaat / Belgien

KS' 77Asta v Lohauserholz ismét ks lásd fentebb

KJS'77 Ella v Karshof nincs kép és adat: Ella vom Karlshof, 50385, WT: 19.09.1975, Klubjugendsiegerin
Z: Karl Ochs, Kirchstr. 63, 5112 Baesweiler
B: Josef Vanderperre, Oude Baan 127, 3290 Diest / Belgien 

INT.CH KS'78'79 VDH-SGR   Assy v Haugenfeld VPG 1 HD-Frei

KJS'78 Burga von Rauchfang
     
KJS'79 Quinta von Rodehof nincs kép , adat : Quinta vom Rodehof, 53803, WT: 09.05.1978, Klubjugendsiegerin
Z & B: Sofie Lambertz, Rodehof, 5108 Monschau-Kalterherberg

"Képeket böngésztem, kollázst készítettem, linket gyűjtöttem majd feltettem egy - egy posztba az ADRK ismert, legendás kutyáit.  Kiemelt tenyészállatokat, Klub győzteseket, vagy szüleiket, testvéreiket ábrázolják a posztban szereplő kutyák.  Azok az ősök, akik így vagy úgy, megtalálható a hazai rottweilerek származási lapján (ezáltal a hazai rottweiler állomány törzskönyvében is) Kinek több, kinek kevesebb, esetleg más - más kombinációban, de fellelhetők sokunk kutyájában ezek az ősök.  Amit a múltba ásva be szerettem volna mutatni, hogy sok - sok ember munkája, elkötelezettsége a tenyésztésben, kell ahhoz, hogy szép, jó, sikeres, legendás kutyák születhessenek és nevelődjenek fel. "

ADRK Klubsiger kanok és a szülők .Ingo, Iwán, Ilko - vom Fusse der Eifel

Egy alomból három testvér is KS' . Tiszta apja ez a "gyerek" , mondhatnánk , mert az apa is KS' volt . Klubsiger -Zuchtschau des ADRK ,évente egyszer megrendezett esemény az Általános Német Rottweiler Klub kiemelt tenyész rendezvénye.

Szülők 
Falko von der Tente INT.CH BS'83 KS'84
Heike von der Fusse der Eifel 
ZTP am 06.03.1983 in Blatzheim HD frei

egy másik oldalon, de ide regisztráció kell
 http://hu.working-dog.eu/dogs-details/39116/Iwan-vom-Fusse-der-Eifel

Ilko
utódok

egy másik oldalon, de ide regisztráció kell
 http://www.working-dog.eu/dogs-details/39117/Ilco-vom-Fusse-der-Eifel
Mindhárom kan sikeres, szép, eredményes. Bármelyiket választani fedező kanként, jó döntés . Ki mit választ és miért?  Ez mindig egyéni döntés. A szuka tulajdonos, tenyésztő döntése. Egyéni ízlés, egyéni elképzelés, de gyakorlati oka is lehet.
Csak érdekesség képpen ide teszem egy lány testvérüket, akinek utóda is volt. Munkavizsga, AD van jelőlve eredményként nála.
Inka

Ezen az oldalon még további kutyákat lehet megtalálni. Főleg annak aki szeret kutakodni, böngészni. Néha nem lehet az oldalt elérni, de aztán ismét előkerül. Képeket böngésztem, kollázst készítettem, linket gyűjtöttem majd feltettem egy egy posztba az ADRK ismert, legendás kutyáit.  Kiemelt tenyészállatokat, Klub győzteseket, vagy szüleiket  ábrázolják. Azok az ősök, akik így vagy úgy, megtalálhatók a hazai rottweilerek származási lapján( ezáltal a hazai rottweiler állomány törzskönyvében is) Kinek több, kinek kevesebb, esetleg más -más kombinációban, de fellelhetők sokunk kutyájában ezek az ősök.  Amit a múltba ásva be szerettem volna mutatni, hogy sok sok ember munkája, elkötelezettsége a tenyésztésben , kell ahhoz, hogy szép, jó, sikeres, legendás kutyák születhessenek és nevelődjenek fel.
Miért 1971-től és miért a 80-as évek? Azért mert ez a lista került a szemem elé böngészés közben. http://www.4rottweilers.com/rottweiler_adrk_klubsieger.htm